עד מתי אפשר לקרוא את המגילה? הרב אריאל אדרי - צפיה

עד מתי אפשר לקרוא את המגילה? הרב אריאל אדרי - צפיה

ממתי אפשר לקרוא את המגילה? הרב אריאל אדרי - צפיה

ממתי אפשר לקרוא את המגילה? הרב אריאל אדרי - צפיה

אם קשה לך לשתות רביעית מההבדלה מה אפשר לעשות? הרב אריאל אדרי - צפיה

אם קשה לך לשתות רביעית מההבדלה מה אפשר לעשות? הרב אריאל אדרי - צפיה

אם אין לך יין האם אפשר להשתמש במשקה אחר לקידוש? הרב אריאל אדרי - צפיה

אם אין לך יין האם אפשר להשתמש במשקה אחר לקידוש? הרב אריאל אדרי - צפיה

האם אפשר להשתמש בשתי פרוסות ללחם משנה? הרב אריאל אדרי - צפיה

האם אפשר להשתמש בשתי פרוסות ללחם משנה? הרב אריאל אדרי - צפיה

האם אפשר להשתמש עם חלה קפואה ללחם משנה? הרב אריאל אדרי - צפיה

האם אפשר להשתמש עם חלה קפואה ללחם משנה? הרב אריאל אדרי - צפיה

האם צריך לאכול סעודת שבת לפני חצות היום? הרב אריאל אדרי - צפיה

האם צריך לאכול סעודת שבת לפני חצות היום? הרב אריאל אדרי - צפיה

לפני ששותים מגביע הקידוש האם מותר לשפוך את היין לכוס אחרת? הרב אריאל אדרי - צפיה

לפני ששותים מגביע הקידוש האם מותר לשפוך את היין לכוס אחרת? הרב אריאל אדרי - צפיה

האם חייבם לאכול מהלחם משנה? הרב אריאל אדרי - צפיה

האם חייבם לאכול מהלחם משנה? הרב אריאל אדרי - צפיה

האם אפשר להשתמש בחלות דבוקות האחת בשניה ללחם משנה? - צפיה

האם אפשר להשתמש בחלות דבוקות האחת בשניה ללחם משנה? - צפיה

האם מותר לאכול בשבת סעודה חלבית במקום בשרית? הרב אריאל אדרי - צפיה

האם מותר לאכול בשבת סעודה חלבית במקום בשרית? הרב אריאל אדרי - צפיה

מאמרים נוספים בהלכה ב 39 שניות עם הרב אריאל אדרי

עמוד 5 מתוך 9