האם מותר לשחק בכדור בשבת? - הרב אריאל אדרי - צפיה

האם מותר לשחק בכדור בשבת? - הרב אריאל אדרי - צפיה

האם מותר לפתוח את דלת המקרר בשבת כשהיא מלאה במוקצה? הרב אריאל אדרי - צפיה

האם מותר לפתוח את דלת המקרר בשבת כשהיא מלאה במוקצה? הרב אריאל אדרי - צפיה

האם מותר לשתות או להזיז מים שירדו מהמזגן בשבת? הרב אריאל אדרי - צפיה

האם מותר לשתות או להזיז מים שירדו מהמזגן בשבת? הרב אריאל אדרי - צפיה

האם מותר להזיז חית מחמד בשבת? הרב אריאל אדרי - צפיה

האם מותר להזיז חית מחמד בשבת? הרב אריאל אדרי - צפיה

האם מותר להזיז מנורה בשבת? הרב אריאל אדרי - צפיה

האם מותר להזיז מנורה בשבת? הרב אריאל אדרי - צפיה

האם מותר להבריש מגבעת בשבת? הרב אריאל אדרי - צפיה

האם מותר להבריש מגבעת בשבת? הרב אריאל אדרי - צפיה

האם מותר לקפל כביסה בשבת? הרב אריאל אדרי - צפיה

האם מותר לקפל כביסה בשבת? הרב אריאל אדרי - צפיה

מה עושים אם מצאנו חמץ בפסח? הרב אריאל אדרי - צפיה

מה עושים אם מצאנו חמץ בפסח? הרב אריאל אדרי - צפיה

איך בודקים חמץ ברכב? הרב אריאל אדרי - צפיה

איך בודקים חמץ ברכב? הרב אריאל אדרי - צפיה

איך מכשירים כיור לפסח? הרב אריאל אדרי - צפיה

איך מכשירים כיור לפסח? הרב אריאל אדרי - צפיה

איך מגעילים כלים? הרב אריאל אדרי - צפיה

איך מגעילים כלים? הרב אריאל אדרי - צפיה

מאמרים נוספים בהלכה ב 39 שניות עם הרב אריאל אדרי

עמוד 4 מתוך 9