כתב וערך: הרב משה יוסף

מחבר הספרים ראש יוסף – ריבית. ושו"ת.

שאלה

ברשתות הידועות מוכרים תווי קניה בתשלום מראש, באופן שכאשר רוצים לממש אותם מרויחים יותר בגלל הקדמת התשלום. כגון תו קניה ששילמו עליו 950 ₪ ניתן לרכוש בו מוצרים בשווי של 1000 ₪. האם יש בזה משום איסור ריבית.

דיני ממונות - האם בתווי קניה יש איסור ריבית? הרב משה יוסף - 999981981.jpg

תשובה

תווי קניה שאינם מוגבלים וניתן לממש אותם מיד כבר בשעת הרכישה, אין בהם איסור ריבית. אבל אם בשעת הרכישה עדיין אי אפשר לממש אותם אלא רק לאחר זמן, יש בזה איסור ריבית.

נימוק התשובה

איסור ריבית שייך רק בדבר שהוא תמורה בשביל המתנת המעות, והרי זה 'אגר נטר'. ולכן כל שיכול הקונה להשתמש מיד כבר בשעה שקונה את הזכות, ואינו מוגבל להמתין לזמן מסוים, אינו בכלל איסור ריבית ומותר. ואפילו אם בשעת הרכישה החנות סגורה לצורך מנוחה וכדו', אין זה נחשב המתנת מעות, ורק אם נמנע הדבר בסיבת שניהם, שאין זכות למלווה לקבל את התמורה עד לזמן מסוים הרי זה ריבית.

ובכלל זה כל רכישת מינוי המזכה את המשלם לתמורה גבוהה יותר בשביל הקדמת המעות, כיון שבאפשרותו להתחיל לממש מיד את התמורה, אפילו שהוא אינו מקבל הכל מסיבה שאינו צריך לזה עכשיו, אין זה בכלל 'אגר נטר' ומותר לעשות כן.

וכן מבואר בדברי השו"ע יו"ד קע"ג (סעיף ז) שכתב אם קונה דבר ששווה י"ב בעשר בשביל שמקדים המעות, אם ישנם ברשות מוכר אלא שאינו מצוי לו עד שיבא בנו או עד שימצא המפתח מותר, ואם אינו ברשותו אסור, אפילו יש לו מאותו דבר הקפה ביד אחרים.

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות