קביעת יום האזכרה

קביעת יום האזכרה

י"ב חודש

האזכרה האמיתית לנפטר בשנה הראשונה היא בסיום י"ב חודש שזהו יום השנה, ולא כאותם העושים רק בי"א חודש ולא בי"ב. (ג רו)

 

יום מיתה ויום קבורה

מי שמת ולא נקבר באותו יום, יש לקבוע את האזכרה לפי יום המיתה ולא לפי יום הקבורה, בין בשנה הראשונה ובין בשאר השנים.והנוהגים בשנה הראשונה לעשות האזכרה לפי יום הקבורה, יש להם על מי לסמוך. (ג ר)

שנה מעוברת

אם השנה שאחרי הפטירה היא שנה מעוברת [שיש בה שני חודשי אדר], אין עורכים את האזכרה בסיום י"ב חודש [אף שאז הם יוצאים מהאבלות], אלא בסיום י"ג חודש שהוא יום הפטירה. ואם אפשר, טוב שיעשו את האזכרה בדברי תורה וחיזוק בשניהם, כדי להרבות זכויות לנפטר. (ג רלא)

 

לדוגמא: מי שנפטר בי"ט אב, והשנה שאחריה היא מעוברת, ונמצא שי"ב חודש הסתיימו בי"ט תמוז [שאז הם יוצאים מהאבלות], אף על פי כן, עיקר האזכרה היא בי"ט אב שהוא יום הפטירה ממש, ולא בי"ט תמוז.

 

כן פסקו רבים, ומהם: הב"ח, הפרי מגדים, רבי יצחק ב"ר גרשום חפץ בשו"ת נחלת יעקב, שו"ת דברי יוסף אירגאס, הלבוש, נשמת כל חי, זכרנו לחיים, ויאמר יצחק, קרית חנה דוד, גשר החיים, בית היוצר, חתם סופר, שואל ונשאל, מים טהורים, איש מצליח, וכן נראה בשו"ת רב פעלים.

 

נפטר בחודש אדר

מי שנפטר בחודש אדר בשנה רגילה - בשנים הבאות כשתהיה שנה מעוברת, יערכו את האזכרה באדר שני. אבל אם נפטר בחודש אדר בשנה מעוברת - אם נפטר באדר ראשון, עורכים את האזכרה באדר ראשון, ואם נפטר באדר שני, עורכים את האזכרה באדר שני. (ג רכט)

 

נפטר בבין השמשות

מי שנפטר בבין השמשות [הזמן שמהשקיעה ועד צאת הכוכבים, שהוא ספק יום ספק לילה], קובעים את יום השנה בתאריך של היום ולא של הלילה המשתייך למחרת. (ג רלו)

 

נפטר ב-ל' לחודש

מי שנפטר בתאריך ל' לחודש, ובשנה הבאה היה אותו חודש חסר, דהיינו כ"ט יום ואין בו יום ל', יערכו את האזכרה ב-א' לחודש הבא. למשל: אם נפטר בל' לחודש כסלו, ובשנה הבאה אין ל' כסלו, אלא רק כ"ט כסלו, ולאחריו א' טבת, יערכו את האזכרה בא' לחודש טבת. [דבר זה יכול להיות רק בחודשי חשון וכסלו שהם משתנים, פעמים שהם מלאים שלושים יום, ופעמים שהם חסרים עשרים ותשעה יום, אבל שאר החודשים, אינם משתנים כלל, ולעולם הם מלאים או חסרים. לביאור מורחב בענין, עיין בחוברת "ראש חודש בהלכה ובאגדה" (עמוד 99)].

 

הבדל שעות בין מקום הנפטר לאבלים

מי שנפטר בארץ ישראל בלילה, ובמקום מגוריהם של האבלים בחוץ לארץ עדין יום, יש נוהגים לקבוע את יום השנה לפי מקום המת, ויש נוהגים לפי מקום האבלים. וכל מנהג יש לו על מה לסמוך. וטוב שיעשו הלימוד וצדקות ושאר עניני תשובה בשני הימים. (ג רלו)

 

אינו יודע יום הפטירה

מי שאינו יודע אימתי יום הפטירה, יקבע לעצמו איזה יום שירצה במשך השנה שבו יערוך את האזכרה, הלימוד, הקדיש וההשכבה. (ג רלד)

שכח לעשות אזכרה

מי ששכח לעשות אזכרה ולומר קדיש ביום הפטירה, יכול לעשות האזכרה ולומר קדיש למחרת או באיזה יום שירצה, ומכאן והלאה יזהר לערוך האזכרה והקדיש ביום הפטירה ממש. (ג רלג)

 

 
בכל שאלה בהלכות אבלות ניתן להתקשר לקו ההלכה 3030*
כמו כן ניתן להזמין רבנים שידברו באזכרה במזכירות קו ההלכה 3030*
 
לעוד דינים הקשורים להלכות אבלות הקישו כאן: 
 
 

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form