ברכת המזון לאבלים

ברכת המזון לאבלים

זימון

האבל מצטרף לזימון בשלושה או בעשרה. והמזמן מוסיף בנוסח הזימון ואומר: נברך [בעשרה: אלקינו] "מנחם אבלים" שאכלנו משלו. ועונים: ברוך [בעשרה: אלקינו] "מנחם אבלים" שאכלנו משלו ובטובו חיינו. (סימן שעט סעי' ג, ה. א תקא)

 

נוסח ברכה שלישית

בכל ימי השבעה, בסוף הברכה השלישית [בונה ירושלים] שבברכת המזון, אחר תיבות "ומלכות בית דוד משיחך תחזירנה למקומה במהרה בימינו", מוסיפים האבל וכל המנחמים שאוכלים עמו, ואומרים: "נחם ה' אלקינו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים. ואת האבלים המתאבלים באבל הזה, נחמם באבלם ושמחם מיגונם, כאמור (ישעיה סו יג): כְּאִישׁ אֲשֶׁר אִמּוֹ תְּנַחֲמֶנּוּ, כֵּן אָנֹכִי אֲנַחֶמְכֶם וּבִירוּשָׁלַיִם תְּנֻחָמוּ. ברוך אתה ה', מנחם אבלים בבנין ירושלים, אמן". (סימן שעט ס"ב. א תקב)

 

נוסח זה בברכה שלישית, אומרים אותו רק כשיש מנחמים בבית האבל, אבל אם האבלים יושבים לבדם ואין שם מנחמים, יאמרו את הברכה השלישית הקבועה של ברכת המזון, "רחם ה' וכו'". (הריטב"א. א תקו)

 

נוסח ברכה רביעית

בכל ימי השבעה, אומרים נוסח זה בברכה רביעית: "ברוך אתה ה', אלקינו מלך העולם, לעד האל אבינו מלכנו אדירנו בוראנו גואלנו קדושנו קדוש יעקב, המלך החי, הטוב והמטיב, אל אמת, דיין אמת, שופט בצדק, לוקח נפשות, שליט בעולמו לעשות כרצונו, ואנחנו עמו ועבדיו, ועל הכל אנו חייבים להודות לו ולברכו. גודר פרצות הוא יגדור את הפרצה הזאת מעלינו ומעל כל עמו ישראל ברחמים". ומסיימים ברכת המזון כאן ללא נוסח "הרחמן". וברכה זו אומרים האבלים אף אם הם אוכלים לבדם ואין שם מנחמים. (א תקו)

 

שבת קודש

אם האבל אוכל בשבת עם בני ביתו [כולל המשפחה המורחבת, חתניו, כלותיו ונכדיו], מברכים ברכת המזון של אבלים, מפני שאין זו אבלות בפרהסיא. [וכן עשה מעשה מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל בשבת השבעה על רעייתו הרבנית מרגלית ז"ל]. אבל אם אוכלים עמו גם אנשים אחרים כחברים ומכרים, יברכו את ברכת המזון בנוסח הרגיל. (סימן שעט ס"ד. א תקב. ג פז. מעיין אומר רפז)

 

 
בכל שאלה בהלכות אבלות ניתן להתקשר לקו ההלכה 3030*
כמו כן ניתן להזמין רבנים שידברו באזכרה במזכירות קו ההלכה 3030*
 
לעוד דינים הקשורים להלכות אבלות הקישו כאן: 
 
 

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form