בית הוראה "טהרת יוסף"

ראשון לציון

ראשון מרכז: האחים זייגר 5

ראשון מזרח: ישעיהו 18 בהיכ"נ "בני מלכים"

שעות הפעילות:

ימים א - ה: 21:00 - 20:00

 

טלפון:     

         רשימת הרבנים המשיבים:       

 •                                     
  יום א'

  הרב דוד עידן

  הרב ארז מלכא

  יום ב' הרב יואל לראש
  יום ג' הרב יוסף משדי
  יום ד' הרב שלמה זכותא
  יום ה' הרב משה אדיר
  יום ו' הרב שבתאי לוי
         
 • מייל: [email protected]

תגובות