בית דין צדק "חוקת משפט"

בראשות הראב"ד הרב אלחנן פרץ שליט

המרכז לבוררות ומשפט על פי ההלכה

דיני תורה ~ בוררות ~ צוואות ~ ירושות