כתבו עלינו - ראשון לציון: הראשל"צ הגר"י יוסף קבע מזוזה לבית הוראה בעיר

ראשון לציון: הראשל"צ הגר"י יוסף קבע מזוזה לבית הוראה בעיר

בשבוע שעבר נערך בעיר ראשון לציון פתיחת בית הוראה ע"י קו ההלכה הספרדי המקים רשת בתי הוראה בכל רחבי הארץ ההולכים לפי פסקיו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל. בראשות הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט"א. בהשתתפות מרן הראשל"צ רבי יצחק יוסף שליט"א. 
הראש"ל הגר"י יוסף התכבד בקביעת המזוזה ולאח"מ נשא דברים וחיזק את בית ההוראה ההולך בדרכו של מרן זצוק"ל : "בית הוראה שמושתת עפ"י פסיקותיו של מרן זה דבר שצריך לעודד ולחזק אותו כי כל פסקיו של מרן היו אמת עפ"י רבותינו הפוסקים ולכן זכה לסייעתא דשמיא שבכל העולם הולכים לפי פסקיו". בסיום בירך את המוצי"ם שיזכו לכוון אליבא דהלכתא ושלא תצא תקלה מתחת ידם.
 
יש לציין שבחודש האחרון בנוסף לבתי הוראה הקיימים בירושלים ובבני ברק קו ההלכה פתח גם בתי הוראה בקרית ים ורכסים וכן רשת בתי דין חוקת המשפט בראשות הרב אלחנן פרץ  בבית שמש, ירושלים, אשדוד ובני ברק ועוד היד נטויה בעז"ה.
 
 

תגובות