כתבו עלינו - "פסקיו של מרן היו אמת ולכן זכה לסייעתא דשמיא שבכל העולם הולכים לפי פסקיו"

"פסקיו של מרן היו אמת ולכן זכה לסייעתא דשמיא שבכל העולם הולכים לפי פסקיו"

רשת 'קו הלכה' ההולכת ע"פ פסקיו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל ממשיכה להתרחב ופתחה בית הוראה בראשון לציון. הראשל"צ הגר"י יוסף דיבר במעלת הפסיקה ע"פ אביו זצ"ל.

אמש התקיים בעיר ראשון לציון מעמד פתיחת בית הוראה ע"י קו ההלכה הספרדי, המקים בימים אלו רשת בתי הוראה בכל רחבי הארץ ההולכים לפי פסקיו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל. בראשות רשת בתי הדין עומד הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט"א,

בנו של מרן זצ"ל, הראשון לציון הגר"י יוסף, התכבד בקביעת המזוזה ולאח"מ נשא דברים וחיזק את בית ההוראה ההולך בדרכו
של מרן זצוק"ל : "בית הוראה שמושתת עפ"י פסיקותיו של מרן זה דבר שצריך לעודד ולחזק אותו, כי כל פסקיו של מרן היו אמת עפ"י רבותינו הפוסקים ולכן זכה לסייעתא דשמיא שבכל העולם הולכים לפי פסקיו".

בסיום בירך את המוצי"ם שיזכו לכוון אליבא דהלכתא ושלא תצא תקלה מתחת ידם.

יש לציין שבחודש האחרון בנוסף לבתי הוראה הקיימים בירושלים ובבני ברק נפתחו  גם בתי הוראה בקרית ים ורכסים, וכן רשת בתי דין 'חוקת המשפט' בראשות הגאון הרב אלחנן פרץ בבית שמש, ירושלים, אשדוד ובני ברק ועוד היד נטויה בעז"ה.

http://www.kolhazman.co.il/178952


תגובות