ל"ג בעומר - יום הישועות

 ל"ג בעומר - יום הישועות

בשער הכוונות (ע' ספירת העומר דף פ"ו ע"ד ודף פ"ז ע"א) כתב, ענין ל"ג בעומר שאסור בהספד ותענית, דע כי הנה מ"ט ימי העומר הם ימי הדין וכו' ובבוא יום ל"ג בעומר וכו' הוא בחינת רחמים. 

בספה"ק מאור ושמש (רמזי ל"ג בעומר ד"ה ויאמר) כתב, וביום ל"ג בעומר לספירה שהוא הוד שבהוד נמתקו כל הדינים בכוחו של רשב"י ולכן אנו עושים יום זה ליום טוב. 
בספר אביר יעקב (להרה"ק ר' אברהם יעקב מסאדיגורה זי"ע - ל"ג בעומר) כתב, ובל"ג בעומר הוא המתקת הדינים ע"י התגלות הזוה"ק וכשנמתקים הדינים אז הוא שמחה גדולה. 

עוד כתב בספר אביר יעקב, היום הזה הוא בחינת וגילו ברעדה (תהלים ב'), יש כח ביום הזה לפעול ישועות בשמחה. 

בספר שיח יצחק [לרבי יצחק אלפייה] (עמ' קכ"ו) כתב טעם לשבח, כי מכל הצדיקים לא היה אחד שהבטיח לכללות ישראל להצילם מיום הדין ולפטרם מן הדין, כי אם רבי שמעון בר יוחאי, והואיל וביום פטירתו הוא גם ממליץ טוב בעד כלל ישראל וממתיק הדינים מעליהם, על ידי הסנגוריה שהוא מלמד עליהם, לפני מידת הדין, לזה באותו יום של פטירתו עושים כמה סעודות ושמחות של מצוה.

ל"ג בעומר הוא יום המסוגל ביותר לרפואה, להצלחה, לזרע של קיימא, ולישועה מעל הטבע 

 

 קו ההלכה יערוך תיקון המתקת הדין ביום ל"ג בעומר 

בתרומה של 77 ש"ח (גימטריא מז"ל)

תוכלו להשאיר את שמכם לכל הישועות

 לתרומות:

 לחץ כאן!