הגר"ש בעדני לרבני קו ההלכה: אתם מקרבים את הגאולה – הגר"י יוסף: צריכים להיות בקיאים גם בשו"ע החמישי

כנס רבני "קו ההלכה הספרדי"

הגר"ש בעדני לרבני קו ההלכה: אתם מקרבים את הגאולה – הגר"י יוסף: צריכים להיות בקיאים גם בשו"ע החמישי

לקראת חג הפסח ערך ארגון "קו ההלכה הספרדי" כנס השתלמות לרבנים המשיבים בקו ההלכה, הכנס נערך בשיתוף ארגון "הידברות", בבית הידברות בפתח תקוה.

את הכנס פתח הרה"ג ירון אשכנזי שליט"א מנהל ומפקח רוחני של קו ההלכה והודה למאות הרבנים שטרחו והגיעו מכל קצוות הארץ, הרב אשכנזי העלה על נס את גודל זיכוי הרבים שנעשה בקו ההלכה כאשר בשנה האחרונה התקשרו לקו ההלכה 1,000,000 איש, וכל זאת בסיעתא דשמיא ובזכות הרבנים המסורים והאחראים שעונים במסירות נפש וכן איכות הרבנים המשיבים, שכולם בעלי נסיון רב בתחום הפסיקה ומיושבים בדעתם, הרב אשכנזי הודה לרבנים שעל אף עיסוקיהם הרבים בקהילות שבהן הם מכהנים כרבנים עדיין מוצאים זמן לזכות את המוני עמך בית ישראל.

גדולי ישראל הגיעו במיוחד כדי לתמוך ולברך את הרבנים העומדים על המשמר, והעלו על נס את גודל הפעילות של "קו ההלכה".

מרן הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א נשיא קו ההלכה דיבר בארוכה שיש לשים לב לאופי השואלים, וכפי שמגדירים זאת גדולי ישראל שיש לשים לב ל"שולחן ערוך החמישי" שהוא הבנת המקרה, והבנת אופי השואל. מרן הרב שליט"א הדגיש שלקו ההלכה פונים אנשים רבים שאינם שומרי תורה ומצוות, ומלבד המענה יש להתנהל עימם באורך רוח ובסבלנות. כמו כן ציין הרב בדרשתו שכאשר ישנה שאלה סבוכה בהלכה מכניסים רבני קו ההלכה את השאלה ומעלים אותה על שולחנו והוא משתדל לענות עליהן.

הגאון הרב זמיר כהן שליט"א ראש ארגון הידברות וראש ישיבת אורחות מאיר ביאר בהרחבה את חיוב מצוות אכילת מצה וד' כוסות והדריך את הרבנים כיצד להדריך משפחות מתחזקות או אנשים חולים באכילת המצה, הרב העלה על נס את פעילות קו ההלכה ואת שיתוף הפעולה המיוחד בין ארגון הידברות לארגון קו ההלכה ובירך את המשתתפים.

הפתיע בהופעתו הגאון הרב שמעון בעדני שליט"א חבר מועצת חכמי התורה שבא במיוחד לחזק את רבני קו ההלכה, כאשר כמה וכמה פעמים בתוך דרשתו אמר הרב שאין לו ספק שבזכות זיכוי הרבים הנעשה בקו ההלכה מקרבים את הגאולה, משום שעל ידי המענה ההלכתי מתרבית הטהרה בעם ישראל שהיא הסיבה להבאת הגאולה, הרב חיזק את רבני קו ההלכה ואת ארגון הידברות להמשיך ביתר שאת ויתר עוז, ולזכות את הרבים לאלפים ולרבבות.

הגאון הרב אלחנן פרץ ראב"ד בתי הדין חוקת משפט שעל ידי קו ההלכה חתם את הכנס בהדרכה מפורטת בנושא התרופות בפסח.

הרבנים שהגיעו לאירוע יצאו נפעמים ובכוחות מחודשים להמשך זיכוי הרבים בעוצמה רבה ובסיעתא דשמיא.