בעזרת ה' יתקיים תיקון הנפטרים

הזדרזו להעביר את שמות יקירכם 

להעברת שמות התקשרו כעת 0772705133 

חדשות קו ההלכה - תיקון הנפטרים - הזדרזו להעביר את שמות יקירכם


מתגייסים עבור נשמות הנפטרים
לבקשת רבים, ועקב המצב
יערך תיקון נפטרים
שתיקן המקובל ר יהודה פתאיה זיע"א


הרב יהודה פתייה זצ”ל בספרו הקדוש “מנחת יהודה" כתב:
"אם היורשים רצונם לעשות נחת רוח למת, להושיעו ולהצילו מכף הקלע ומדינה של גהינום,
שהוא נידון בהם,אין שום אופן, כי אם לשפוך שיח בפני מלכו של עולם בעד המת ההוא. וייקבצו עשרה אנשים כשרים יודעי ספר ויעשו למת סדר התיקון שכתבנו”.

מי משתתף בתיקון?
רבנים ואברכים בני תורה ויראי שמים משתתפים בתיקון

מה עושה "תיקון הנפטרים" לנפטרים עצמם?
 התיקון הינו מועיל מאד לנשמה ומעלה אותה מעלה מעלה, בפרט נפטרים שנפטרו במיתות משונות, נפטרו בטרם עשו תשובה בחייהם וכו'. תיקון לנפטרים ופעולות שאנחנו עושים בעולם הזה משפיעות על העולמות העליונים. כדאי ומומלץ לעשות חסד עם הנפטרים שכן זהו חסד בלבד! אהבת חינם טהורה ללא מטרות רווח. ומי יתן ובע"ה יהיו מליצי יושר עבורינו.

חשוב לדעת! אין זה משנה אם הקרוב נפטר לפני שלושים שנה או לפני שנה... ולא משנה גיל הפטירה. תיקון הנפטרים מועיל לכל נשמה ונשמה ואין לתאר ואין לשער את נחת הרוח שתיקון זה עושה לנשמות הנפטרים. נשמת הנפטר יכולה לעלות מעלה מעלה בזכות אותו תיקון...תיקון הנפטרים למעשה נותן לנשמה מזון רוחני ונחת רוח שהיא כ"כ זקוקה לו שם למעלה וזוהי מתנת חינם יקרה מאין כמוה.

עלות התיקון 101 ש"ח חד פעמי

להעברת שמות התקשרו כעת 0772705133 

 

 


תגובות