סגולה גדולה לערב חג מתן תורה!

חדשות קו ההלכה - סגולת ר' חיים פלאג'י - לערב חג מתן תורה
 

מהצדיק המקובל רבי חיים פלאג'י זיע"א (בשם רבי יעקב ישרליג"א שהיה מקובל גדול)!

לישועות בכל העניינים ובפרט לזרע של קיימא!
לקחת 91 ש"ח ולהוסיף על זה עוד 13 ש"ח שיגיע ל104 ש"ח ויתן את הצדקה לעני תלמיד חכם לפני חג השבועות!

(לשון רבי חיים פלאג'י זיע"א)
'ערב שבועות יפריש צ"א פרוטות וישלים על שיעור ב' פעמים ב"ן ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, והוא תיקון לעוון אדם הראשון ועוון העגל ולפגם הברית והוא סגולה לחשוכי בנים ומקרב הגאולה, ספר מעשה הצדקה דף קט ע"ב'

ניתן לתרום את הסגולה לקו ההלכה לכתחילה ובהידור

כל מי שיתרום לקו ההלכה בעזרת ה' רב תלמיד חכם יתפלל גם בעבורו בחג השבועות לאחר קריאת ספר התהילים לכל ישועה שאתם זקוקים! 

לתרומת ה 104 פרוטות:  

לחץ כאן!

או בביט

לחץ כאן!

או חייגו למזכירות קו ההלכה

077-270-5133


תגובות