זמני כניסת ויציאת השבת פרשת תצוה-פורים תשפ"א - מעודכן

זמני כניסת ויציאת השבת - פרשת תצוה-פורים תשפ"א

ע"פ לוח אור החיים 

עיר

כניסת השבת

יציאת השבת

רבנו תם

ירושלים

לנוהגים 40 דק'

17:20

17:00

18:11

18:51

תל אביב

17:17

18:09

18:48

חיפה

17:17

18:09

18:48

באר שבע

17:19

18:11

18:50