זמני כניסת ויציאת שבת פרשת בהר תשפ"ד - 2024

ע"פ לוח אור החיים 

עיר

כניסת השבת

יציאת השבת

רבנו תם

ירושלים

לנוהגים 40 דק'

19:19

18:59

20:11

21:07

תל אביב

19:18

20:10

21:04

חיפה

19:21

20:13

21:08

באר שבע

19:18

20:10

21:04


תגובות