ט"ו כסלו התשפ"ד | 28.11.2023

פרשת וישלח תשפ"ד - יעקב אבינו דאג להצלת עם ישראל מגלות יוון - הרב גדליה הופנונג

ח' כסלו התשפ"ד | 21.11.2023

פרשת ויצא תשפ"ד - סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה - הרב גדליה הופנונג

א' כסלו התשפ"ד | 14.11.2023

פרשת תולדות תשפ"ד - מדוע יצחק אהב כל כך את עשו? הרב גדליה הופנונג

כ"ג חשון התשפ"ד | 07.11.2023

פרשת חיי שרה תשפ"ד - הרב גדליה הופנונג

ט"ז חשון התשפ"ד | 31.10.2023

פרשת וירא תשפ"ד - ליצור את הכלי ולתת בתוכו את התוכן!! הרב גדליה הופנונג

ב' חשון התשפ"ד | 17.10.2023

פרשת נח תשפ"ד - הרב גדליה הופנונג

י"א חשון התשפ"ד | 26.10.2023

פרשת לך לך תשפ"ד - הרב גדליה הופנונג

כ"ו תשרי התשפ"ד | 11.10.2023

הרב גדליה הופנונג - בשיחה על התקופה בה עם ישראל נמצא

כ' תשרי התשפ"ד | 05.10.2023

חג הסוכות - ארבעת המינים והושענא רבה - הרב גדליה הופנונג

י"א תשרי התשפ"ד | 26.09.2023

העולם נברא להתענג וליהנות - היתכן??? הרב גדליה הופנונג

כ"ה אלול התשפ"ג | 11.09.2023

סגולה אדירה לזכות ביום הדין!! הרב גדליה הופנונג

י"ג אלול התשפ"ג | 30.08.2023

פרשת כי תבוא הברכות והקללות - הרב גדליה הופנונג

י"ד אב התשפ"ג | 01.08.2023

פרשת עקב ושבעה דנחמתא - הרב גדליה הופנונג

ו' אלול התשפ"ג | 23.08.2023

אלול - כח הדיבור! הרב גדליה הופנונג

ח' אב התשפ"ג | 26.07.2023

תשעה באב ושבת נחמו - הרב גדליה הופנונג

כ"ט תמוז התשפ"ג | 18.07.2023

שבת חזון ותשעה באב - הרב גדליה הופנונג

הרבנים של קו ההלכה

לכל הרבנים של קו ההלכה

עדכונים מאתר קו ההלכה

כל מה שחדש באתר ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form