י"א כסלו התשפ"ב | 15.11.2021

מה מברכים פלאפל / טבעות בצל? - קצרים עם הרב אושרי אזולאי

י"ז כסלו התשפ"ב | 21.11.2021

החייבים והפטורים בהדלקת נרות חנוכה - קצרים עם הרב אושרי אזולאי

ב' טבת התשפ"ב | 06.12.2021

ההלכות הקשורות לסיום ימי החנוכה בענייני השמן והפתילות - הרב אושרי אזולאי

ה' חשון התשפ"ב | 11.10.2021

מה מברכים על הפיצה? - קצרים עם הרב אושרי אזולאי

י' חשון התשפ"א | 28.10.2020

מה המקור להרים את אצבעו במילים 'וזאת התורה'? הרב אושרי אזולאי

י"ב חשון התשפ"א | 30.10.2020

האם מותר להשתמש בשבת במכשיר המייבש חסה? הרב אושרי אזולאי

ט"ו חשון התשפ"א | 02.11.2020

אדם שמסופק אם בירך ברכת המזון מה יעשה? הרב אושרי אזולאי

כ' חשון התשפ"א | 07.11.2020

מה השיעור שצריך לאכול כדי להתחייב בברכת המזון? הרב אושרי אזולאי

כ"ב חשון התשפ"ב | 28.10.2021

דיני צליית כבד - הרב אושרי אזולאי

כ"ב חשון התשפ"ב | 28.10.2021

פרשת חיי שרה - הרב אושרי אזולאי

ט"ו חשון התשפ"ב | 21.10.2021

פרשת וירא - הרב אושרי אזולאי

כ"ח חשון התשפ"א | 15.11.2020

אדם שאכל לחם והקיא האם יברך ברכת המזון? הרב אושרי אזולאי

כ"ח חשון התשפ"ב | 03.11.2021

אדם שאכל כזית לחם ולא שבע האם יברך ברכת המזון? הרב אושרי אזולאי

ו' כסלו התשפ"א | 22.11.2020

גודל מעלת ברכה אחרונה - הרב אושרי אזולאי

ח' כסלו התשפ"א | 24.11.2020

מה היא הברכה על 'כובנה'? הרב אושרי אזולאי

כ"ז תשרי התשפ"ב | 03.10.2021

ההקפדה בענין כשרות המאכלים - הרב אושרי אזולאי

ט"ז כסלו התשפ"א | 02.12.2020

מה מברכים על שייק פירות? הרב אושרי אזולאי

ז' חשון התשפ"ב | 13.10.2021

האם מותר לאכול אבקת חלב נוכרי? - הרב אושרי אזולאי

כ"ט כסלו התשפ"ב | 03.12.2021

מי שמתארח בימי החנוכה היכן ידליק החנוכיה? הרב אושרי אזולאי

כ"ד כסלו התשפ"ב | 28.11.2021

הדלקת נרות חנוכה בצורה מוחשית!! הרב אושרי אזולאי

הרבנים של קו ההלכה

לכל הרבנים של קו ההלכה

עדכונים מאתר קו ההלכה

כל מה שחדש באתר ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form