רדיו - 

 שאלה: האם חייב לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום או שזה חסידות, והאם גם מי שתורתו אומנתו חייב בזה?

 

תשובה: בגמ' (ברכות ח.) מובא: לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שנים מקרא ואחד תרגום. ובש"ע (סי' רפה ס"א) כתב שחייב לקרוא ואם כן הוא חיוב גמור ככל דיני הש"ע. ולא ידענו מדוע אנשים נוטים לזלזל בהלכה זו (ואולי מרן הש"ע בכוונה קבעה בסי' רפה להורות כי הלכה זו רפה מלשון רופפת בעיני העם וצריך לחזקה) וגם בני תורה שלומדים יומם וליל חייבים בשנים מקרא ואחד תרגום וכמבואר בתשובת הגאונים (ליק, סי' ז) ובספר העיתים (עמ' רנג). וכ"פ בחזו"ע (שבת ח"א עמ' ש). ודרך אגב נאמר שבשעון חורף יש המון זמן בליל שבת ואפשר לנצלו ללכת לשעורי תורה או לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום במקום לישון שעות מרובות בשבת שניתן כדי שנעסוק בו בתורה. וכבר כתב הגאון הרב בן איש חי (בספר ההלכות שלו בהקדמת לפ' שמות) ששעה אחת בשבת של לימוד תורה שקולה כנגד אלף! שעות של לימוד ביום חול. ע"ש. וכתבו הספרים שכן יש לומר להיפך שביטול תורה של שעה אחת בשבת שקולה כנגד אלף שעות של יום חול, ויש לנצל שבתות אלו הקצרות לכמה שיותר שעות לימוד תורה ששכר לימוד התורה מרובה מאוד, ובפרט ביום השבת. הלכך למעשה חייב כל אדם (מלבד הנשים שאינן חייבות) לקרוא בכל שבוע שניים מקרא ואחד תרגום על הפרשה. וגם מי שתורתו אומנתו חייב בקריאת הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום. ומחנכים גם את הקטנים לקרוא הפרשה כאמור.

 

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני