הדפסה

 

כלי החייב בטבילה ואין מקווה במקום

 

שאלה: משפחה שנסעה לטייל למרומי הר מירון והתיישבו לצלות בשר על כלי צלייה הנקרא "מנגל" ולפתע נזכרו שרשת המנגל צריכה טבילה היות והיינה תוצרת חוץ, האם יש תקנה להשתמש בלא טבילה?

תשובה: רשת מנגל תוצרת חוץ חייבת בטבילה [על פי רוב מיובא מסין. יש לציין שישנם רשתות תוצרת כחול לבן- ישראל ופטורים]. והטעם לחייב את הרשת בטבילה, היות ונותנים עליו את הבשר בצורה ישירה, וכמ"ש השו"ע (יו"ד סימן קכ ס"ד). וברור הדבר שאין צריך להטביל את המתקן עצמו, היות ודינו כחצובה המחזקת לקדירה. ולא מועיל אם האדם יחליט להשתמש שימוש חד פעמי ברשת ואח"כ לזרקו, כיון שמבחינת הכלי הוא כלי גמור ובטלה דעתו. וכמ"ש בשו"ת אגרות משה ח"ג (חיו"ד סימן כג). [יש לציין, מה שנמכר כיום מנגל "חד פעמי" שמתקלקל לאחר השימוש בו, פטור מטבילה וכמ"ש הרמב"ם פ"ב מכלים ה"א שאינם מקבלים טומאה.]. יש אפשרות להשתמש ללא טבילה באופנים הבאים:

 

 

 

כתב וערך:

הרב אליהו פנחסי שליט"א

מחבר ספר "כשרות למעשה"

 

כניסות: 736