רדיו - 

הזיק חפץ של חבירו אם מותר להחזיר חפץ יותר יקר

 

שאלה: ילד שבר שעון של חבירו בשווי 50 ש"ח, וכמובן שצריך להחזיר לו שעון. אביו של הילד ששבר הלך וקנה שעון בשווי 60 ₪, האם יש בזה חשש רבית.

שאלה דומה נשאלנו, בבחור ישיבה שחימם מאכל על מפזר חום השייך לישיבה, ועל ידי זה התקלקל המפזר חום, אם מותר לו להחזיר לישיבה מפזר חום יקר יותר, או שיש בזה חשש רבית.

תשובה: אין בזה חשש איסור.

סברת הדברים: מבואר בפוסקים דבמזיק אין איסור רבית, ולכן במעשה זו שלא לוה כסף מחבירו אלא הזיק חפצי חבירו, אין איסור רבית ומותר להוסיף יותר.

ובמעשה של הבחור שהזיק מפזר חום, יש עוד סיבה להתיר, דמבואר בשו"ע (סי' קס סעי' יח) דהלוה כסף מצדקה מותר לתת רבית דרבנן לצורכי צדקה, ולכן במעשה זו שהמפזר חום שייך לישיבה מותר לתת רבית דרבנן, והוספה זו שאינו קצוץ מתחילה, אינו אלא רבית דרבנן. 

 

 

כתב וערך:

הרה"ג רבי פנחס וינד שליט"א

ראש בית ההוראה לענייני ריבית

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני