רדיו - 

שאלה: האם מותר ללמוד תורה בין תקיעות דמיושב לתקיעות דמעומד?

 

תשובה: מרן בש"ע (סי' תקצב ס"ד) כתב שאסור לדבר בין תקיעות דמיושב לתקיעות דמעומד דהברכה שמברך על התקיעות דמיושב קאי על התקיעות דמעומד. וזה לשון לקט יושר (תלמיד בעל תרומת הדשן, ח"א חאו"ח עמ' קכח ענין ג) תוקע מיושב הוא התוקע מעומד ואין מסיחין בנתיים. ואין להסיח דעתו מין התקיעה כשמתחיל התקיעה הראשונה מיושב עד סוף התקיעה מעומד, וכן השומעים התקיעה. ואין ללמוד אפילו תורה, רק מענייני תקיעה מותר ללמוד או לומר 'יהללו את שם ה'' וגו', אף על גב שאינו שייך לתקיעה, כיון שהוא מעניין תפילה, ע"כ. ונראה דבודאי כוונתו ללמוד בדיבור דאילו בהרהור נראה דאין בעיה. וכן ראיתי שכתב כן להדיא בספר מקראי קודש (הימים הנוראים סי' ל). וכ"כ עוד כמה אחרונים. לכן להלכה, אין ללמוד בין תקיעות דמיושב לתקיעות דמעומד, אלא אם כן בדברים שהם מענייני התקיעה, וכל זאת כאשר מוציא את הלימוד בפיו אבל בהרהור בכל אופן מותר.

 

 

 

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני