רדיו - 

שאלה: מה הדין בשעת הקורונה אדם שלובש מסיכה הפוך האם זה קשה לשכחה?

כתב: הרב אושרי אזולאי שליט"א

 

תשובה: מרן בש"ע (סי' ב ס"ג) כתב, ידקדק בחלוקו ללובשו כדרכו  שלא יהפוך הפנימי לחוץ, ע"כ. ומיירי התם מדין התגנות בפני הבריות ולא מדין שכחה כמבואר בגמ' (שבת קיד.) וברש"י (שם). ועי' בלבוש (שם). ועי' בא"א (מהדו"ת סי' ב) שכתב, העולם אומרים שלא ללבוש בגד מהופך. כן שמעתי מקרוב שאומרים שכן הוא טוב לזכרון, ע"כ. ומכלל הן, לכאורה יש לדון האם אתה שומע לאו. ויש שכתב דכוונת הא"א שהוא קשה לשכחה (עי' בספר שמירת הגוף והנפש עמ' רלו בבאו'). והוסיף שם בא"א כשבדעתו ללבוש כן בהיפוכו תמיד אין עוד סגנון היפוך. וגם שבדעתו לפעמים כך ולפעמים כך  כיון שלובשו מצדדיו בשווה, אין היפוך, ע"ש. והביאו המהרש"ם בדעת תורה (סי' ב ס"ג). והן אמת דיש לדון בכלל האם על המסיכה יש שם בגד לענין זה שיהיה קשה לשכחה. עי' בש"ע (סי' י ס"י - סי"א), ודו"ק.  ולכן אם לובש תמיד המסיכה הפוך או פעמים כך ופעמים כך אין חשש לשכחה. ורק אם לובש תמיד המסיכה כהרגלה כדרך לבישתה כאשר היא לא הפוכה, יש לחוש ולא לעשות כן, שאולי קשה לשכחה.

 

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני