רדיו - 

טו בשבט

א. מותר לעלות לבית העלמין בט"ו בשבט, ובפרט ב'שבעה' וב'שלשים' (גשר החיים פרק כו ס"ק ה).

ב. אסור להתענות בט"ו בשבט אף תענית יחיד ולכן אלו המתענים שני חמישי ושני (ובפרט בימים אלו, ימי השובבי"ם) לא יתענו היום, יום שני, יום ט"ו בשבט (ש"ע סוף סי' תקעב, מ"א סי' תקעג ס"ק א, מרן החיד"א צפורן שמיר אות צג. חזון עובדיה, ט"ו בשבט ברכות, עמ' א. ונראה שאם קיבל על עצמו תענית יחיד בטעות בט"ו בשבט, יתיר את נדרו. נר ציון, ט"ו בשבט, עמ' כד).

ג. אין מספידים ביום ט"ו בשבט (תשב"ץ קטן סי' קי, סידור יעב"ץ, שער יבניה דף שעא אות ח). אבל לחכם בפניו, מותר (ראה מ"ב סי' תכ ס"ק ד, ועוד).

 

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני