רדיו - 

שאלה: מי שיושב שבעה (רח"ל) האם פטור מסליחות?

תשובה: הרמ"א (סי' תקפא ס"א) כתב, אבל אסור לצאת מפתח ביתו כדי ללכת לבית הכנסת לשמוע סליחות, מלבד בערב ראש השנה שמרבים בסליחות, ע"ש. ועי' למרן הב"י (סי' שצג) שכתב שאנו נוהגים שהאבל יוצא לבית הכנסת לביתו להתפלל בשני וחמישי מפני קריאת התורה. ומרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל בספרו חזון עובדיה (אבלות ח"ב עמ' שיג) כתב, שאם אינו מנין בביתו רשאי ללכת לבית הכנסת לשמוע סליחות עם "ויעבור" שצריך לאמרם בעשרה, מיהו אם יש מנין בביתו יאמר סליחות עם המנין בביתו ולא ילך לבית הכנסת, ולא יאמרו שם וידוי, ע"ש. לכן להלכה, אבל יאמר סליחות. אם יכול לארגן מנין בביתו יעשה כן ויאמרו את כל סדר הסליחות, י"ג מידות דרחמים וכו', חוץ מוידוי. ואם אינו יכול לארגן  מנין בביתו, ילך לבית הכנסת לומר הסליחות יחד עם הציבור.

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני