רדיו - 

קו ההלכה - מענה הלכתי, 24 שעות ביממה!

קו ההלכה הספרדי הארצי הינו קו הנותן מענה לכל שאלה בהלכה. קו זה פועל 24 שעות ביממה ברצף ע"י טובי מורי ההוראה הספרדים בארץ הפוסקים על פי פסקיו של מורינו ורבינו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל.

הקו מאויש בכ-120 רבנים (מכל רחבי הארץ) העונים בתורנות במשך כל שעות היום, ובהשתתפות בית ההוראה אפיקי מים של הרה"ג משה פנירי שליט"א.

מספר הטלפון: 3030* או  0737-860-860 

מענה לשלום בית וחינוך ילדים

ע"י יועצים מומחים מטעם ארגון ביתנו החדש שע"י הרב אבנר קוואס שליט"א. המענה ניתן בין השעות 21:00-23:00 שלוחה 2

שיעורים מאת טובי המרצים

פרשת השבוע, הלכה, אגדה ומוסר, דף יומי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שאלה: מהי ברכת מאכל ה'קורנפלקס'?

תשובה: ראשית נבהיר שתהליך ייצור ה'קורנפלקס' (כמו שהובא בספר שערי הברכה עמ' תרעד לאחר ברור שעשה) בחברת 'תלמה' הוא מקמח תירס. וכך גם מייצרים את המאכל שנקרא 'שוגי' היוצא ע"י חברת 'תלמה' העשוי מקמח תירס (כפי שמובא ברכיבים על האריזה). ולכן ברכתו 'שהכל נהיה בדברו' כמו שכתב מרן בש"ע בסי' רח (ס"ח) שעל פת שעשוי מקטניות יש לברך 'שהכל' ואחריו 'בורא נפשות רבות' [וראה הטעם שם במ"ב (ס"ק לג) מדוע מברכים על קמח תירס 'שהכל' ומדוע שונה הוא מפרי מרוסק שלדעת מרן הש"ע (סי' רב ס"ז) מברכים כברכת הפרי או הירק]. וכן הוא במפעל 'טוטאל' ו'מילז' שבארה"ב. ויש לציין כי ישנן כמה חברות המייצרות את ה'קורנפלקס' מפתיתי תירס מעוכים הלא המה: מפעל 'בטר אנד דיפרנט' ומפעל 'תריפז'. וכן בארה"ב במפעל 'קלוגס' ו'פוסט' מיוצר ה'קורנפלקס' מפתיתי תירס שלא נטחנו ואלה ברכתם 'בורא פרי האדמה' (שו"ת אור לציון ח"ב עמ' שז, חוברת תורה והוראה מהגר"מ פיינשטיין ועוד). ויש אומרים שגם על סוג כזה יש לברך שהכל (שו"ת שבט הלוי ח"ח סי' לו ועוד. ועי' בהלכה ברורה ח"י עמ' רכב). ויש שכתבו שמכיון שמשתמשים ל'קורנפלקס' בסוג תירס כזה שמגדלים אותו במיוחד לעשיית ה'קורנפלקס' לכן יש לברך גם על העשוי מקמח תירס 'בורא פרי האדמה' [ויסוד זה מבואר בתרומת הדשן (סי' כט). עי' ש"ע (סי' רג ס"ז) ומ"ב (שם ס"ק יב), ואכמ"ל]. ועי' בהלכה ברורה (שם) שפסק דאף על ה'קורנפלקס' המיוצר מזן מיוחד של תירס יש לברך 'שהכל' משום שנשתנה שמו וטעמו ע"י חומרים נוספים שמכניסים בו וכעין מה שכתב מרן זצוק"ל (יביע אומר ח"ז חאו"ח סי' כט) על פלאפל שמברכים עליו שהכל אף שנעשה מחומוס טחון משום שמוסיפים בו חומרים ותבלינים ונשתנה שמו וטעמו, וה"ה לכאן (וכ"כ בהליכות עולם ח"ב עמ' קא) ושכן המנהג, ע"ש. וע"ע בילקו"י (הלכות ברכות מהדורת שנת תשס"ז עמ' קפד) שכתב שיש לברך על 'קורנפלקס' 'שהכל נהיה בדברו' מהטעם הנ"ל (ומעניין שבאינדקס הברכות בסוף כתב לברך על ה'קורנפלקס' 'בורא פרי האדמה'. ויש לעיין). והוסיף שם בהלכה ברורה בשם מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל שאף אם יהיה זה ספק עדיף לברך 'שהכל', ע"ש. הלכך למעשה, יש לברך על כל מין 'קורנפלקס' העשוי מקמח תירס ברכת 'שהכל נהיה בדברו(ואם יש סוג כזה העשוי מחיטה יש לברך 'בורא מיני מזונות' לכן יש לברר ברכיבים לפני שמברכים על כל מאכל כמעין זה).

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה

>