רדיו - 

קו ההלכה - מענה הלכתי, 24 שעות ביממה!

קו ההלכה הספרדי הארצי הינו קו הנותן מענה לכל שאלה בהלכה. קו זה פועל 24 שעות ביממה ברצף ע"י טובי מורי ההוראה הספרדים בארץ הפוסקים על פי פסקיו של מורינו ורבינו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל.

הקו מאויש בכ-120 רבנים (מכל רחבי הארץ) העונים בתורנות במשך כל שעות היום, ובהשתתפות בית ההוראה אפיקי מים של הרה"ג משה פנירי שליט"א.

מספר הטלפון: 3030* או  0737-860-860 

מענה לשלום בית וחינוך ילדים

ע"י יועצים מומחים מטעם ארגון ביתנו החדש שע"י הרב אבנר קוואס שליט"א. המענה ניתן בין השעות 21:00-23:00 שלוחה 2

שיעורים מאת טובי המרצים

פרשת השבוע, הלכה, אגדה ומוסר, דף יומי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שאלה: האם מותר לכוין שעון שבת בערב שבת כדי שידלק הדוד בצהרי יום השבת שיהיו מים חמים במוצאי שבת לצורך רחיצה?

תשובה: שאלה זו מסתעפת לכמה נדונים. ואנו נכתוב כדרכנו בקצרה את הדברים: לגבי שימוש בשעון שבת בשבת אין לחשוש וכמו שמצינו לרבותינו ובראשם מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל (שו"ת יביע אומר ח"י חאו"ח סי' כו) שהתיר להשתמש בשעון שבת ביום השבת (ובודאי שכאן המקום להזהיר שלא בכל דבר מותר להשתמש בשעון שבת שיש דברים שיש בהם זלזול בכבוד השבת כגון רדיו, מדיח וכיוצ"ב. וצריך בכל שאלה שקשורה לשעון שבת בדברים המתחדשים לשאול מורי הוראה, ואין כאן המקום להאריך). ואין לאסור בזה משום הכנה משבת לחול משום שהכנה שנעשית מעצמה ביום השבת לא נאסרה (עי' ש"ע סי' תרט ס"א, מ"א סי' רנז ס"ק ב, ואכמ"ל). ויש שכתבו לדון בזה משום שאם מדליק השעון שבת למשל בשעה ארבע אחה"צ ופותחים את המים החמים לפני כן וע"י כך נכנסים מים נוספים לדוד הוי כאילו אנו גורמים שהם יתבשלו ע"י דוד החשמל שאמור להדלק ע"י מעשינו. וגם בזה אין לחשוש משום שהוא לא מכוין לכך והוי גרמא וגם הוא הסרת המונע בלבד ועוד טעמים. וכמבואר כמה פעמים בכיוצ"ב בספרי מרן זצוק"ל בדוגמאות שונות. וכ"כ במעיין אומר (ח"ב עמ' קצ). ואמנם צריך להזהר שלא לפתוח המים החמים אחר שהחלו המים להתחמם מכח דוד החשמל משום שנכנסים מים קרים לדוד ומתבשלים וכמבואר ביביע אומר (ח"ד חאו"ח סי' לה, ח"י סי' נה בהע' על הרב פעלים ח"א סי' כח). הלכך למסקנה יש להתיר לכוין השעון שבת בערב שבת שידליק את הדוד חשמל בשבת בשעה מסויימת כדי שיהיו מים חמים מוכנים למוצאי שבת ובלבד שיזהר שלא לפתוח המים החמים בשבת משעה שהדוד חשמל החל לפעול ולחמם את המים.

 

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה

>