רדיו - 

קו ההלכה - מענה הלכתי, 24 שעות ביממה!

קו ההלכה הספרדי הארצי הינו קו הנותן מענה לכל שאלה בהלכה. קו זה פועל 24 שעות ביממה ברצף ע"י טובי מורי ההוראה הספרדים בארץ הפוסקים על פי פסקיו של מורינו ורבינו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל.

הקו מאויש בכ-120 רבנים (מכל רחבי הארץ) העונים בתורנות במשך כל שעות היום, ובהשתתפות בית ההוראה אפיקי מים של הרה"ג משה פנירי שליט"א.

מספר הטלפון: 3030* או  0737-860-860 

מענה לשלום בית וחינוך ילדים

ע"י יועצים מומחים מטעם ארגון ביתנו החדש שע"י הרב אבנר קוואס שליט"א. המענה ניתן בין השעות 21:00-23:00 שלוחה 2

שיעורים מאת טובי המרצים

פרשת השבוע, הלכה, אגדה ומוסר, דף יומי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שאלה: גבר שקונה רכב בצבע ורוד או אדום האם יש בכך איסור של "לא ילבש"?

תשובה: ספק הדין הזה הוא משום שרכב אינו לבוש ושמא בדבר שאינו לבוש אין דין "לא ילבש". וכן אדם שקונה רכב בצבע מסויים, אף שאינו תואם את הצבעים שגבר בדרך כלל לובש, לא מתכוין בזה להדמות לאשה אלא כוונתו לקנות אוטו בצבע זה כי היה נח והתאים באותו רגע וכו' וכו'. 

לגבי איסור "לא ילבש" בדבר שאינו לבוש ראה בחכמת אדם (סוף כלל צ) ובבינת אדם (שם כלל עד) שיש פוסקים דס"ל שגם בדבר שאינו מלבוש איכא איסורא ד"לא ילבש". ויש להאריך בזה ואין כאן מקומו. ועי' בב"ח (יו"ד סי' קפב ד"ה לא תלבש) שדן בדבר לבוש כאשר אין כוונתו להדמות לאשה והעלה דשרי בזה, ע"ש. וראה בשו"ת שבט הלוי (ח"ב סי' סא) שכתב בענין המטריה של נשים אם יש בזה משום חשש "לא ילבש גבר שמלת אשה". והשיב, לדידי פשוט דאין שום חשש בזה דהא מבואר בפוסקים (יו"ד סי' קפב) דאפילו במלבוש אחר גמור אם עושה להגן מפני החמה והצינה אין חשש, ורק בכל המלבושים אם מדמה לגמרי למין השני אסור גם להגן, וא"כ בהנ"ל פשיטא כיון דלהגן לכ"ע שרי, ואפילו להחולקים על הנ"ל במלבוש, בכה"ג יודו דמותר, ע"ש. ועי' עוד בבינת אדם (שם) שכתב כמעין זה. ויש בזה עוד בכמה וכמה פוסקים ולא ע'ת האסף. ובפרט שחזינן כיום שגם גברים וגם נשים נוסעים ברכב כזה אם כן ליכא איסור של "לא ילבש" וכמו שמצינו בכיוצ"ב בחולצה אדומה לגבר שכתבו הפוסקים להקל בזה ויש לזה סייעתא מדברי הרשב"א בתשובות (ח"ד סי' צ), וכן מד' רע"א והפרישה בסי' קפב. ועי' ביביע אומר (חי"א יו"ד סי' יד).  ולכן להלכה מותר לגבר לקנות רכב בצבע אדום או בצבע ורוד ואין בזה איסור של "לא ילבש".

 

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה

>

מכירת חמץ באתר "קו ההלכה"

https://kavhalacha.co.il/images/avi/tip/98526.JPG 

א. מכירת חמץ הינה מכירה גמורה, ואינה רק למראית העין, ולכן אם ירצה הגוי לבא וליטול מן החמץ בפסח, יש לאפשר לו לקחת, ואחרי הפסח באים עימו חשבון על מה שלקח. (אמנם אין זה מצוי כלל שהגוי לוקח מן החמץ)

ב. יש לקבץ את כל החמץ במקומות מסויימים – ארונות מטבח, או במקפיא, ולסמן את אותם מקומות באופן ברור שזה חמץ ואין לקחת משם.

ג. בנוסף יש לעשות ביטול חמץ בערב בדיקת חמץ ולמחרת בשריפת חמץ, כפי שמובא בסידורים.

ד. אין להשתמש בחמץ זה עד לאחר צאת הכוכבים של מוצאי פסח, ואין להתחיל באפיה או בהתפחת הקמח קודם הלילה.

לשאלות נוספות בהלכה ניתן להתקשר למענה ההלכתי 3030* 

 

השנה (תש"פ/ 2020) ניתן למכור את החמץ דרך אתר "קו ההלכה" אונליין

ללא צורך להגיע פיזית לרבנות המקומית

אני ממנה שליח את קו ההלכה למכור בעבורי את החמץ
על ידי הרב ירון אשכנזי או  הרב אליהו שושן או את
 המורשה לכך הרב אלחנן פרץ ובית דינו "חקת משפט" הם וכל באי כוחם או הרב יוסף משדי שליט"א למכור בעבורי את החמץ

ניתן למלא את הטופס שלהלן עד י"ד בניסן בשעה 8:00

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

החל מהשעה הנ"ל יועברו הפרטים המלאים עד להליך המכירה לגוי.

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

בכל טופס ניתן למלא פרטי משפחה/ בית אחד, אם אתם מעונינים למכור חמץ של קרובי משפחה או חמץ שנמצא במקומות אחרים, יש למלא מספר טפסים.

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

אם אתם מבצעים מכירת חמץ עבור אדם אחר, יש לקבל את הסכמתו ולמלא את פרטיו המלאים.
∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

אין צורך לציין היכן יונח החמץ במהלך החג, אך כמובן שבבית עצמו יש לרכז את החמץ במקומות מסומנים וברורים.

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

המכירה מיועדת לתושבי מדינת ישראל וכן לתושבי אמריקה ואנגליה.

לכל הדינים והלכות חג הפסח תש"פ  לחץ כאן!