רדיו - 

שאלה: האם מברכים ברכת הגומל כאשר נכנסים לים המלח?

כתב: הרב אושרי אזולאי שליט"א

תשובה: הנה מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל בספרו חזו"ע (ברכות, עמ' שסג בבאו') כתב, דמי שנכנס לים לשחות או לשוט בספינה וכדו', צריך לברך הגומל. ופשוט דמה שכתב לשחות היינו הכוונה שחייה ממש ולא שנכנס במים קרוב לחוף, וגם אין צורך שישחה 72 ד' וכמבואר במעיין אומר (ח"א דף תח ודף תטו) בשם מרן זצוק"ל דעל הפלגה בכנרת או בים יברך אפי' פחות מע"ב דק', כי זהו מקום סכנה, ע"ש. וכן השיב הראשון לציון שליט"א בעל ה'ילקוט יוסף' במכתב (מיום ד' תמוז התשע"ז) ששיעור של ע"ב ד' נאמר רק בהולכי דרכים שכל הדרכים בחזקת סכנה, דהתם בעינן ע"ב ד', אבל כשנכנס למים למקום עמוק הוא בכלל יורדי הים והוי מקום סכנה ויברך אע"פ שלא שהה בים ע"ב דקות, ע"כ. וחזינן דאף בפחות מע"ב דק' יש לברך. ושמענו ממרן הראשון לציון שליט"א דמרן זצוק"ל מיירי במים עמוקים ולא במקום שיכול לעמוד וכדו' [והובא  בשיעור השבועי (תשע"ז, עמ' שמ בהערה) שהדין של מרן זצוק"ל נאמר ששוחה במקום שיש חשש סכנה, ע"ש]. והנה בים המלח המציאות היא שבדרך כלל לא טובעים (אף שהיו מקרים, מכל מקום לא מצוי שאדם יטבע שם), וגם נראה שיש בים המלח פחות סחף מאשר בים, וגם אם יש סחף, קשה יותר לטבוע מחמת סחף זה שהרי הגוף צף על גבי פני המים מחמת המליחות הרבה שיש שם. ולכן אדם שנכנס לים המלח אינו צריך לברך ברכת הגומל.

 

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני