רדיו - 

שאלה: האם מותר לחבק את בנו או חבירו בבית הכנסת?

כתב: הרב אושרי אזולאי שליט"א

 

תשובה: הרמ"א בסי' צח (ס"א) כתב, ואסור לאדם לנשק בניו הקטנים בבית הכנסת, כדי לקבוע בליבו שאין אהבה כאהבת המקום. ע"כ. ומקורו מדברי שו"ת בנימין זאב (סי' קסג) בשם ספר האגודה. ומה שכתב הרמ"א 'בניו הקטנים', לאו דווקא הוא הדין דאין לנשק בניו הגדולים, וכן את רעיו וידידיו דזיל בתר טעמא. וראה בשו"ת יחוה דעת (ח"ד סי' יב) שכן העלה. וכ"כ עוד בהליכות עולם (ח"א עמ' ער), וביביע אומר (ח"ט חאו"ח סי' קה אות ד), בשם כמה אחרונים. ע"ש. ונראה דהוא הדין דיש לאסור לחבק את חבירו שהרי גם בזה מראה חיבה, ודינו כדין נישוק. וכ"כ הגר"ד ברדא שליט"א והובאו דבריו בספר גם אני אודך (תשובות הרב ברדא, סי' א). וכן נראה בפשטות. הלכך כשם שיש איסור לנשק את בניו וחבירו בבית הכנסת הוא הדין שאסור גם לחבקם. 

 

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני