רדיו - 

שאלה: מה מברכים על פיתה קראנצ' או בגט קראנצ'?

תשובה: תהליך אפיית הבאגט והפיתה הזו, כמו שהסבירו מהמפעל, נעשה בשלבים. תחילה מייצרים את הבאגט והפיתה לפי פיתוח ייחודי. לאחר מכן, הבאגט והפיתה עוברים חיתוך, תיבול ואפיה בתנור. כל השאלה נובעת מכך שפיתה ובגט זה הם נכססים, ומרן בש"ע (סי' קסח ס"ז) פסק שעל פת שכוססים אותה מברכים עליה 'בורא מיני מזונות' ושונה היא מפת רגילה שהכניסו אותה למצנם  שמברכים עליה המוציא וכמו שכתב בשו"ת שערי עזרא (ח"ב סי' יד) והביא דברי הרב כה"ח (סי' קסח ס"ק סו) שכתב שלחם שנותנים אותו בתנור לייבשו שיהיה קשה כמו מצנם צריך נטילת ידיים וברכת המזון אפילו בכזית. ע"ש. דיש לחלק בין מה שהיה עליו שם לחם ולא נפקע ממנו לבין נעשה לשם כסיסה מעיקרא. והנה בגט או פיתה קרנצ' אם עשו אותו במטרה לכסוס יש לברך מזונות. וראיתי במדריך של העדה החרדית (שנת תשע"ט) שמורים לברך על זה מזונות וכתבו בהאי לישנא שהתהליך הוא שהם לא אפויים כראוי, ולכן הם דומים לקרקרים שברכתם מזונות. ע"ש. ולא הבנתי כל כך כוונתם. ואולי כוונתם שמכיון שהם לא אפוים כראוי מתחילה, ודבר זה נעשה בשלבים כאמור לעיל, ועושים אותם במיוחד לשם כסיסה דומים הם לקרקרים ומברכים עליהם מזונות. וראיתי באיזה מקומן שבבד”ץ העדה החרדית פסקו שמברכים מזונות היות והפיתה והבאגט נאפים במתכון מיוחד לשם כך ובעיקר משום שאינם ראוים לאכילה עד שבאים לגמר בתור צנימים. והוא כדברינו. וכן מורה ובא הראשון לציון הגאון ר' יצחק יוסף שליט"א. ומה שהביאו בשם רב אחד לברך 'המוציא' אינו נכון, לפי הנתונים שיש בידינו בתהליך הייצור של הפיתה והבגט קראנצ'. ולכן להלכה מברכים על בגט או פיתה קראנצ' 'בורא מיני מזונות'.

 

 

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני