רדיו - 

קו ההלכה - מענה הלכתי, 24 שעות ביממה!

קו ההלכה הספרדי הארצי הינו קו הנותן מענה לכל שאלה בהלכה. קו זה פועל 24 שעות ביממה ברצף ע"י טובי מורי ההוראה הספרדים בארץ הפוסקים על פי פסקיו של מורינו ורבינו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל.

הקו מאויש בכ-120 רבנים (מכל רחבי הארץ) העונים בתורנות במשך כל שעות היום, ובהשתתפות בית ההוראה אפיקי מים של הרה"ג משה פנירי שליט"א.

מספר הטלפון: 3030* או  0737-860-860 

מענה לשלום בית וחינוך ילדים

ע"י יועצים מומחים מטעם ארגון ביתנו החדש שע"י הרב אבנר קוואס שליט"א. המענה ניתן בין השעות 21:00-23:00 שלוחה 2

שיעורים מאת טובי המרצים

פרשת השבוע, הלכה, אגדה ומוסר, דף יומי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שאלה: האם מותר לשיר בשבת שירים הקשורים לעצב?

כתב: הרב אושרי אזולאי שליט"א

תשובה: השאלה נובעת מעצם מה שראינו בש"ע (סי' רפח) בכמה דברים שאסרו חז"ל לעשותם בשבת כדי שלא להגיע לידי עצב. ואמנם מצינו שמותר לומר בשבת 'ריבונו של עולם הריני מוחל וסולח' וכו', בק"ש שעל המיטה (עי' בחזו"ע ברכות, עמ' תקיב), אמנם יש לחלק ששם הוא טופס קבוע שאומרים גם בימות החול, לכן התירו וכמו שכתב הרב בחזו"ע שם, מה שאין כן בשירי שבת. ואמנם יש לומר שכל מה שנאמר דרך זמר ולא דרך תפילה, אין בו איסור כלל. ובקונטרס דבר השבת (עמ' יט) כתב בשם הגאון רבי עזריאל אויערבאך שליט"א שדעתו לא נוחה משירת שירים של פסוקים עצובים בשבת. ע"ש. וראינו עוד בספר מקור נאמן (עמ' צה) שכתב הרב נאמ"ן שיש להמנע מלשיר שירים בשבת שיש בהם זכרון לעצבות כגון "אם אשכחך ירושלים" "אל תקצוף ה' עד מאוד", "שפכי כמים לבך". ע"ש. ובודאי שכל זה אינו מן הדין דלא מצינו בכהאי גוונא שאסרו בזה, וכן הסכימו עימי כמה מורי הוראה, ויש לזה כמה ראיות, ואכמ"ל. הלכך להלכה אין איסור לשיר בשבת שירים הקשורים לעצב, והרוצה לחוש, יחוש.

 

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה

>