רדיו - 

קו ההלכה - מענה הלכתי, 24 שעות ביממה!

קו ההלכה הספרדי הארצי הינו קו הנותן מענה לכל שאלה בהלכה. קו זה פועל 24 שעות ביממה ברצף ע"י טובי מורי ההוראה הספרדים בארץ הפוסקים על פי פסקיו של מורינו ורבינו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל.

הקו מאויש בכ-120 רבנים (מכל רחבי הארץ) העונים בתורנות במשך כל שעות היום, ובהשתתפות בית ההוראה אפיקי מים של הרה"ג משה פנירי שליט"א.

מספר הטלפון: 3030* או  0737-860-860 

מענה לשלום בית וחינוך ילדים

ע"י יועצים מומחים מטעם ארגון ביתנו החדש שע"י הרב אבנר קוואס שליט"א. המענה ניתן בין השעות 21:00-23:00 שלוחה 2

שיעורים מאת טובי המרצים

פרשת השבוע, הלכה, אגדה ומוסר, דף יומי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שאלה: מי שמתגלח בימי העומר האם אפשר להעלותו שליח ציבור בימים אלו? ומה הדין בשאלה זו במי שמסתפר בימי העומר?

תשובה: איתא בגמרא בתענית (טז.) שליח ציבור צריך שיהיה הגון ואיזהו הגון שיהיה ריקן מעבירות וכו'. וכן פסק מרן בש"ע (סי' נג ס"ד). וכבר מצינו לרבינו עובדיה יוסף זצוק"ל בשו"ת יחוה דעת (ח"א סי' נב) שמנה כמה שאינם ראויים להיות שליחי ציבור וגם באופן אקראי אין לעלות אותם והיינו אף שיש להם יארצייט וכדו' (ראה ילקוט יוסף ח"א מהדו' תשמ"ה הלכות שליח ציבור הלכה ד).

והנה יש לדון במי שמגלח עצמו ללא שום סיבה והיתר ממורה הוראה האם יהיה מותר למנותו שליח ציבור בימי ספירת העומר. והנה מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל הביא בספרו חזון עובדיה (יום טוב, עמ' רסב) שיש שקשה להם גידול הזקן וסמכו על הרדב"ז שהתיר בזה בראש חודש (ח"ב סי' תרפז). וכן בשו"ת ישכיל עבדי (ח"ו סי' קרוב לסופו) היקל כי לא דיברו הפוסקים בגילוח הזקן כלל. וכן כתבו כמה פוסקים לגבי חול המועד. יעו"ש. וידוע שהיו כמה עדות שנהגו להקל ולהתגלח בכל ערב שבת. ואף שלהלכה כל ירא שמים לא יהיה כחתן בין אבלים ולא יגלח זקנו כלל וכמו שכתבנו בשם הפוסקים בזה. וכ"כ בילקוט יוסף (ספירת העומר, עמ' תנז). מ"מ נראה אחר שיש פוסקים שכתבו להתיר לגלח זקן בימי העומר, כי לא גזרו על כך, קשה לומר שיש לפוסלו מלשמש שליח ציבור. וראה בכיוצ"ב ביביע אומר (ח"י סי' ח), ודו"ק. ואמנם אם מספר את שערות ראש בימי ספירת העומר ללא היתר מרב מורה הוראה אין לעלותו שליח ציבור לכתחילה, דהרי מי שקפץ והסתפר בספירת העומר היו נוהגים לקנסו ולהענישו כמבואר במ"ב (סי' תצג ס"ק ד). הלכך להלכה מי שמגלח זקנו בימי ספירת העומר (כמובן ללא תער) אף שיש להעיר למוסר אזנו שאין לעשות כן לכתחילה בימים אלו בהם אנו אבלים על תלמידי רבי עקיבא, בכל זאת אם הוא ירא שמים וראוי להעלות כשליח ציבור אין למנוע ממנו בגלל שגילח זקנו. ואין צריך לומר אם עשה כן בהוראת רב מורה הוראה. אבל מי שהסתפר בימי ספירת העומר אין להעלותו שליח ציבור לכתחילה אלא אם כן קיבל הוראת היתר מרב מורה הוראה. ואחר כתבי כל זה ראיתי שכ"כ בילקוט יוסף (ספירת העומר, עמ' תנט בבאו' ד"ה ויש) לחלק שאם מספר שערות ראשו אין להעלותו שליח ציבור, מה שאין כן אם מגלח זקנו. ע"ש.

 

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה

>