רדיו - 

הרב דוד נקי

אוכלים ומשקים תחת המיטה

לא יתן מאכל או משקה תחת המיטה שישן עליה, מפני שרוח רעה שורה עליהם. ואם טעה ונתן, מותר לאוכלו או לשתותו, וכל שכן בזמנינו שהקרקע שתחת המיטה מרוצפת, כי בעיקר אין רוח רעה שורה אלא על קרקע ממש שהיא אדמת עפר. ואף באדמת עפר, יש להתיר בהפסד מרובה. (סימן קטז ס"ה. ה"ע ז רט)

 

מאכל בכיסו כשישן

הישן בבגדיו על מיטתו, וכשקם משנתו הרגיש שהיה בכיסו מאכל שהוא כסוכריה וכדומה, רשאי לאכלו.

 

כתב מרן זצוק"ל (שו"ת יביע אומר חלק א יורה דעה סימן ט סוף אות כג): כתב במזמור לדוד פארדו, מה שכתב מרן (סימן קטז ס"ה) לא יתן משקים תחת המיטה שישן עליה, מפני שרוח רעה שורה עליהם. דבר ברור שאין בכלל זה מה שנוהגים להניח תבשיל בין כר לכסת, כדי לשמור חומו וכדומה, שלא נקרא תחת המיטה אלא כשמניח המאכל בקרקע שתחת המיטה ממש. וכן כתב בספר יפה ללב. והגאון רבי יוסף חיים זוננפלד בשו"ת שלמת חיים, נשאל בדין הישן בבגדו והיה בכיסו אוכלים, אם יש להחמיר בזה, וכן אם היה מאכל על המטה, או תחת הכר בין הכר לכסת מהו, והשיב, שמן הסברא נראה שאין הקפדה בזה, שאין הרוח רעה שורה אלא דוקא תחת המטה. ע"כ. וזכורני כי בצעירותי שמעתי מפי ידידי הרה"ג המקובל רבי אפרים כהן זצ"ל, שהעיד בגדלו, שבא מעשה ליד הגאון רבנו יוסף חיים זצ"ל, והורה להקל בדיעבד כשהיה האוכל על המטה בכיס בגדו או בין כר לכסת. ע"כ. ובודאי שסמך על דברי המזמור לדוד הנ"ל. עכ"ד.

.

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני