הדפסה

הרב דוד נקי

נערה שיש לה מום הפוגע ביופיה, מותר לה לעשות ניתוח פלסטי כדי לשפר את צורתה ויופיה הטבעי, למצוא חן ‏בעיני רואיה, ושתוכל למצוא שידוך הגון כפי כבודה. וגם לאשה נשואה יש להתיר לעשות כן, ‏כדי שתתחבב יותר על בעלה, ואין בזה חשש איסור של חובל באדם. ובלבד שיתקיים הניתוח על ידי רופא מומחה ובעל ניסיון רב, וזריז וזהיר במלאכתו, שלא תצא ‏תקלה תחת ידו, חלילה. וכן יש להתיר לעשות כן לאיש שיש מום בפניו או שיש לו כתמים רבים והוא מתבייש ללכת כך בין ‏הבריות, וכל שכן אם זה מפריע לו למצוא שידוך הגון.

 

מאחר והניתוח נעשה על ידי הרדמה, ולא מרגישים שום צער כלל, ואחר כך נהנים מזה באופן תמידי, נמצא שהריוח יותר מן ההפסד והצער, ואין זה בכלל איסור של חובל בעצמו. וכל שכן כשיש צער ובושה ללכת כך בין הבריות, שאין לך צער גדול מזה, ובודאי יש להתיר שזו טובת האדם, וכל שכן באשה שצערה יותר גדול, שאין אשה אלא ליופי. ואין בזה חשש שמכניס עצמו לסכנה, כי מעשים בכל יום שעושים ניתוחים כאלו, ולאחר הניתוח חוזרים לבריאותם השלימה ומאריכים ימים ושנים בטוב ובנעימים. (שו"ת יביע אומר חלק ח חושן משפט סימן יב)

כניסות: 168