רדיו - 

קו ההלכה - מענה הלכתי, 24 שעות ביממה!

קו ההלכה הספרדי הארצי הינו קו הנותן מענה לכל שאלה בהלכה. קו זה פועל 24 שעות ביממה ברצף ע"י טובי מורי ההוראה הספרדים בארץ הפוסקים על פי פסקיו של מורינו ורבינו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל.

הקו מאויש בכ-120 רבנים (מכל רחבי הארץ) העונים בתורנות במשך כל שעות היום, ובהשתתפות בית ההוראה אפיקי מים של הרה"ג משה פנירי שליט"א.

מספר הטלפון: 3030* או  0737-860-860 

מענה לשלום בית וחינוך ילדים

ע"י יועצים מומחים מטעם ארגון ביתנו החדש שע"י הרב אבנר קוואס שליט"א. המענה ניתן בין השעות 21:00-23:00 שלוחה 2

שיעורים מאת טובי המרצים

פרשת השבוע, הלכה, אגדה ומוסר, דף יומי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שאלה: בירך בטעות על מצה בערב פסח האם יטעם?

 

תשובה: האיסור לאכול מצה בערב פסח מובא בירושלמי (פסחים פ"י ה"א) והביאו הרמ"א (סי' תעא ס"ב) להלכה. ומקורו ברמב"ם (פ"ו מהלכות מכירת חמץ הי"ב) שכתב שהוא כדי שיהיה היכר לאכילתה של מצות מצוה בערב. וכן כתבו הפוסקים. ואמנם בשאלתנו מבואר שעשה כן בטעות ויש ללמוד מדברי מרן זצוק"ל [שו"ת יביע אומר ח"י (חיו"ד סי' ג), יחוה דעת ח"ד (סי' מא), הליכות עולם ח"ז (פ' שלח לך אות ב)] בב' נידונים שדן בהם שגם כאן יהיה חייב לטעום. א. לגבי איסור אכילה לפני תפילה שבטעות אדם בירך על מאכל לפני תפילה כתב להתיר לו לטעום מעט שלא תהיה ברכתו לבטלה כי איסור אכילה לפני תפילה הוא דרבנן ואילו איסור ברכה לבטלה הוא דאורייתא (ש"ע סי' רטו ס"ד). וכן לגבי בירך על מאכל חלבי אחר שאכל בשר שהתיר לטעום משום שהתורה אסרה אכילה דרך בישול ואם כן אכילה שאינה דרך בישול היא מדרבנן ואילו ברכה לבטלה היא דאורייתא וכאמור. הלכך בנדון דידן דמי למקרים דלעיל [ועי"ש שהביא עוד כמה טעמים להתיר לאכול בב' הנידונים הנ"ל]. (ואגב אציין מה שכתב בפמ"ג (מש"ז סי' תנח) שהיה ראוי לבער המצה מן הבית בערב פסח, שלא יבואו לאכלה וכו', ע"ש]. ואם כן בשאלתינו שכל האיסור לאכול מצה בערב פסח הוא מדרבנן (מ"ב סי' תעא ס"ק יא), וברכה לבטלה היא דאורייתא יהיה צריך לטעום מעט כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה. וכן הלכה.

 

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה

>