רדיו - 

שאלה: האם מותר לאבל תוך חודש או שנה להשתכר בפורים?

תשובה: לא מצינו איסור בזה אלא בתוך שבעה וכמו שכתב מרן בש"ע (יו"ד סי' שעח ס"ח), אבל תוך חודש או בתוך שנה אחר, מותר, שהוא מצוה ממצוות היום כמבואר במגילה (ז:), ולכן אין בזה איסור. וכ"כ בשו"ת ודרשת וחקרת ח"ה (סי' קא), וכ"כ בנשמת ישראל (הרפענעס, עמ' תקפא) בשם הרב זקן אהרן (סי' ריג). וכ"כ בשו"ת שבט הקהתי ח"ג (סי' ריב), וכן כתב בספר ציוני הלכה (עמ' תקמד) בשם הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, והוא פשוט. (ועוד אפשר לתת עצה והוא לקיים מה שכתב הרמ"א בסי' תרצה ס"ב בשם הראשונים ובראשם הרמב"ם שישתה יותר מלימודו ומתוך שישן אינו יודע בין ארור המן וכו', ע"ש). ולכן אבל בתוך שנה לאבלו מותר לו להשתכר בפורים בגדרי ההיתר. ובפרט אם יקיים דברי הרמב"ם ששותה יותר מלימודו והולך לישן.

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני