רדיו - 

שאלה: האם מותר להפנות גבו לכותל המערבי כשיוצא ממנו?

 

תשובה: הרמב"ם בהלכות בית הבחירה (פרק ז הלכה ד) כתב, כל שהשלים עבודה ונסתלק לו אינו יוצא ואחוריו להיכל אלא מהלך אחורנית מעט מעט ומהלך בנחת על צדו עד שיצא מן העזרה, וכן אנשי משמר ואנשי מעמד ולוים מדוכנן כך הם יוצאין מן המקדש כמי שפוסע אחר תפלה לאחוריו, כל זה ליראה מן המקדש. ושם בהלכה הלכה ז כתב, אף על פי שהמקדש היום חרב בעונותינו חייב אדם במוראו כמו שהיה נוהג בו בבניינו, לא יכנס אלא למקום שמותר להיכנס לשם ולא ישב בעזרה ולא יקל ראשו כנגד שער המזרח שנאמר את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו, מה שמירת שבת לעולם אף מורא מקדש לעולם שאע"פ שחרב בקדושתו עומד. ע"כ. ומכאן כתבו בשם הגר"א נבנצאל שליט"א סמך לנוהגים שלא להפנות גבם אל הכותל המערבי ביציאתם (ראה ספר סובו ציון עמ' יז). ושם הביא שהרב נוהג שלא להפנות את גבו בכל שטח רחבת התפילה. ע"ש. ואמנם חזינן לכמה חכמים שהיו בכותל המערבי ולא נהגו שלא להפנות גבם לאורך כל רחבת התפילה. ונראה טעמם שכל זה אינו מעיקר הדין אלא הנהגה טובה ולכן לא הקפידו כל כך שלא להפנות גבם לאורך כל רחבת התפילה, אלא רק מעט ביציאה מהכותל המערבי, משום כבוד (ובענין האם מותר לקרוא לכותל המערבי סתם 'כותל' או יש להקפיד לקרוא לו 'כותל המערבי' עי' בספר סובו ציון עמ' ע מה שכתב בזה).

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני