רדיו - 

שאלה: אדם שיש לו אפשרות להעדר חצי שעה ממקום עבודתו וחבירו עורך ברית מילה האם עדיף שיגיע לרגע הברית או לחלק מסעודת מצוה שתערך לאחר הברית?

תשובה: בשאלה זו ראיתי שנשאל הגאון רבי ניסים קרליץ שליט"א והשיב שהשתתפות בסעודת הברית עדיפה על ההשתתפות בברית עצמה שהרי לענין סעודת הברית כתב הרמ"א (יו"ד סי' רסב סי"ב) וזה לשונו, ונהגו ליקח מנין לסעודת מילה, ומקרי סעודת מצוה, וכל מי שאינו אוכל בסעודת מילה הוי כמנודה לשמים. ע"כ. ולא מצאנו חומרא כזו לגבי מי שאינו משתתף בברית עצמה ומעלת ההשתתפות בברית היא כמו כל מצוה שיש ענין לעשות אותה "ברוב עם הדרת מלך". ולכן בשאלתינו עדיף שיהיה נוכח בסעודת הברית ולא בברית עצמה.

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני