רדיו - 

קו ההלכה - מענה הלכתי, 24 שעות ביממה!

קו ההלכה הספרדי הארצי הינו קו הנותן מענה לכל שאלה בהלכה. קו זה פועל 24 שעות ביממה ברצף ע"י טובי מורי ההוראה הספרדים בארץ הפוסקים על פי פסקיו של מורינו ורבינו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל.

הקו מאויש בכ-120 רבנים (מכל רחבי הארץ) העונים בתורנות במשך כל שעות היום, ובהשתתפות בית ההוראה אפיקי מים של הרה"ג משה פנירי שליט"א.

מספר הטלפון: 3030* או  0737-860-860 

מענה לשלום בית וחינוך ילדים

ע"י יועצים מומחים מטעם ארגון ביתנו החדש שע"י הרב אבנר קוואס שליט"א. המענה ניתן בין השעות 21:00-23:00 שלוחה 2

שיעורים מאת טובי המרצים

פרשת השבוע, הלכה, אגדה ומוסר, דף יומי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שאלה: האם מותר לשטוף כלים לפני תפילת שחרית?

תשובה: השאלה כאן היא מצד שאסור לעשות מלאכה לפני תפילת שחרית כמבואר בגמ' (ברכות יד.) ש"ע סי' פט (ס"ג). והנה ראינו גדר בזה במה שכתב בספר אשל אברהם מבוטשאטש (סי' פט ס"ג) וז"ל, מה שאמרו חז"ל לא לעשות מלאכה לפני תפילת שחרית נראה שאין קפידא במלאכת הדיוט או עראי המותרות בחול המועד או המותרות עכ"פ בערב פסח שהרי מדליקין נרות לפני תפילת שחרית וכו'. ע"ש. ולפי זה אין איסור לשטוף כלים לפני תפילה (ועי' בערוך השלחן סי' פט אות כ). ועי' בספר התפילה כהלכתה (פ"ו הע' לו) שכתב בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל שמלאכות קלות כהכנסת כביסה ממוינת או להוריד פח אשפה בדרכו לבית הכנסת מותר לפני תפילה. וע"ע בספר אישי ישראל (פרק יג הע' מו). ועי' בשו"ת רבבות אפרים (ח"א סי' סב) שהתיר לסדר המטה ולקפל הבגדים לפני התפילה דאינו בגדר מלאכה. ע"ש. וכ"כ בילקו"י (שארית יוסף ח"ב עמ' רעח) בשם מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל. וכן הובא בשם החזון איש (פאר הדור ח"ד). ע"ש. ובפרט אם יאמר לפני שטיפת הכלים ברכות השחר (ראה רמ"א סי' פט ס"ג). ולכן נראה שאין איסור לשטוף כלים לפני תפילה, ובפרט שאם לא יעשה כן יגרם לו ביטול תורה לשטפם אחר תפילה כגון שיש לו שיעור קבוע או שממהר לצאת לדרכו בבוקר וכיוצ"ב. וטוב שיאמר לפני כן ברכות השחר.

 

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

 

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה

>