רדיו - 

קו ההלכה - מענה הלכתי, 24 שעות ביממה!

קו ההלכה הספרדי הארצי הינו קו הנותן מענה לכל שאלה בהלכה. קו זה פועל 24 שעות ביממה ברצף ע"י טובי מורי ההוראה הספרדים בארץ הפוסקים על פי פסקיו של מורינו ורבינו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל.

הקו מאויש בכ-120 רבנים (מכל רחבי הארץ) העונים בתורנות במשך כל שעות היום, ובהשתתפות בית ההוראה אפיקי מים של הרה"ג משה פנירי שליט"א.

מספר הטלפון: 3030* או  0737-860-860 

מענה לשלום בית וחינוך ילדים

ע"י יועצים מומחים מטעם ארגון ביתנו החדש שע"י הרב אבנר קוואס שליט"א. המענה ניתן בין השעות 21:00-23:00 שלוחה 2

שיעורים מאת טובי המרצים

פרשת השבוע, הלכה, אגדה ומוסר, דף יומי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שאלה: עברה שנה מאז פטירת האם, ורצונו לומר קדיש על מאן דהוא שנפטר, ואמנם אביו מקפיד שלא יאמר קדיש על אותו נפטר, האם יוכל לומר קדיש או חייב לשמוע בקול אביו?

תשובה: הפוסקים דנו על אבא שמצוה לבנו שלא יאמר קדיש על אמו שנפטרה כי מקפיד וחושב חלילה שאם יאמר הבן קדיש יארע לו מקרה רע ב"מ, האם צריך לשמוע לאביו או שמא מכיון שמחוייב לומר קדיש על אמו, אין צריך לשמוע לאביו בזה. והספק הוא האם כבוד אביו קודם או כבוד אימו. והנה הב"י (סי' שעו) כתב דאם אביו מצוהו שלא יאמר קדיש על אמו כי חושש לחייו, חייב לשמוע לאביו בזה דכבוד אביו קודם לכבוד אמו. ע"ש. ועי' בשו"ת יביע אומר (ח"ג חיו"ד סי' כו) שפלפל בזה כיד ה' הטובה עליו אם לאחר מיתה אמרינן כבוד אביו קודם. ע"ש. ועי' בילקו"י (סי' מא עמ' תרמט) שפסק שישמע לאביו, ואמנם ינסו לדבר על ליבו בזה ואם עושה כן מחמת קטטה שהיה לאביו עם אמו בחייה, לא ישמע לו, דהוי כאומר לו אביו לעבור על דברי תורה שאין שומעים לו. ע"ש. ומכל הנ"ל שמעינן שבודאי אם אביו מקפיד שלא יאמר קדיש על נפטר כל שהוא משום שמקפיד בזה כי חושש לחייו, אף שאמו לא בחיים, חייב לשמוע לאביו בזה וכמו שכתבו הפוסקים שאם אביו מקפיד שלא יאמר קדיש בעד נפטר כל שהוא חייב לשמוע לו, ואין חילוק בזה אם אמו בחיים או לאו. הלכך להלכה אם אביו מקפיד שלא יאמר קדיש על מאן דהוא שנפטר, אף שאמו אינה בחיים, חייב לשמוע לאביו ואסור לו לומר קדיש. 

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה

>