רדיו - 

 

שאלה: האם מותר לבקר בקברו של מרן זצוק"ל בראש חודש?

תשובה: מרן הב"י ביו"ד סוף סימן שד"מ כתב בשם הכל בו (סי' קיד) שאין לילך לקברות בראש חודש. והעתיק דבריו בחזון עובדיה (עמ' ריא בבאו') להלכה. ע"ש. והנה הטעם שאין עולים לבית הקברות בראש חודש הוא משום שלא להגיע לידי בכי וצער. והנה בקברות צדיקים שלא מגיעים לידי צער שהרי כל המטרה היא ללכת ולבקש מנשמת הצדיק שיליץ טוב בעדינו ולהתפלל עלינו לאורך ימים לעבודת השי"ת, אין איסור לעלות בראש חודש, וכמו שכתב הגאון הבן איש חי לגבי חנוכה (עי' בפרשת וישב אות כב, ובאיזה מקומן כתבנו שגם הגאון ר' חיים פאלג'י בספרו מועד לכל חי מסכים עמו ואין הכרח שחולק עליו, ואין כאן מקומו להאריך בזה), וכן מצינו בספר שבחי המהרח"ו שפעם אחת שלחו רבו האר"י ז"ל על קברות הצדיקים בחול המועד להתפלל עליהם. ע"ש. וכ"פ מורינו הראשון לציון הגאון ר' יצחק יוסף שליט"א בספרו ילקוט יוסף (אבלות, עמ' תרפח). ומי לנו צדיק כמרן זצוק"ל שדור שלם העמיד ומעשיו אינם צריכים תיאור כי גלויים הם לכל וכל מה שנכתוב כאן בפינה זו לא תספיק היריעה מלהכיל, ולכן בודאי שמותר ללכת לקברו בראש חודש וזיע"א. 

 

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני