רדיו - 

 

שאלה: האם יש חיוב להטביל כלי חרס וכלי "פורצלן"?

 

תשובה: מדאורייתא צריך להטביל כלי מתכות, אלומניום, ברזל, בדיל, נירוסטה, עופרת, זהב, כסף ונחושת (עי' יביע אומר ח"ב חיו"ד סי' ט שכתב כן בדעת מרן הש"ע. ע"ש) וחכמים תיקנו גם בזכוכית (והוא הדין לדורלקס ופיירקס. יביע אומר ח"ו חיו"ד סי' יב) משום שהם דומים למתכת שאם נשתברו יש להם תקנה להתיכן ולעשותן כלים (עי' ב"י סי' קכ. וכן פסק בש"ע יו"ד סי' קכ ס"א). אבל כלי חרס שאם נשתברו אין להם תקנה לא תיקנו חז"ל להטבילם (הליכות עולם ח"ז עמ' רנז). וה"ה לכלי "פורצליין" וכמבואר בפוסקים (עי' הליכות עולם ח"ז עמ' רנז). הלכך להלכה כלי חרס אינם טעונים טבילה כלל. והוא הדין לכלי "פורצליין". 

 

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני