רדיו - 

קו ההלכה - מענה הלכתי, 24 שעות ביממה!

קו ההלכה הספרדי הארצי הינו קו הנותן מענה לכל שאלה בהלכה. קו זה פועל 24 שעות ביממה ברצף ע"י טובי מורי ההוראה הספרדים בארץ הפוסקים על פי פסקיו של מורינו ורבינו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל.

הקו מאויש בכ-120 רבנים (מכל רחבי הארץ) העונים בתורנות במשך כל שעות היום, ובהשתתפות בית ההוראה אפיקי מים של הרה"ג משה פנירי שליט"א.

מספר הטלפון: 3030* או  0737-860-860 

מענה לשלום בית וחינוך ילדים

ע"י יועצים מומחים מטעם ארגון ביתנו החדש שע"י הרב אבנר קוואס שליט"א. המענה ניתן בין השעות 21:00-23:00 שלוחה 2

שיעורים מאת טובי המרצים

פרשת השבוע, הלכה, אגדה ומוסר, דף יומי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שאלה: מה עדיף, תפילה בנץ או סליחות, דהיינו באופן שאם יאמר סליחות בשעות הבוקר יפספס התפילה בנץ?   

תשובה: הנה מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל כתב (חזון עובדיה ימים נוראים עמ' י) שתיקון חצות עדיף מסליחות והיינו טעמא כי תיקון חצות עיקר הוא יותר מן הסליחות כמבואר בברכ"י (סי' תקפא ס"ק ג) והביאו האחרונים. וכ"פ גם בכה"ח (סי' תקפא ס"ק ד). והנה מצינו מחלוקת האם תיקון חצות עדיף מנץ, ודעת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל שתיקון חצות עדיף מהנץ (ראה בילקוט יוסף מהדו' תשס"ד סי' א עמ' קצח ד"ה והנה), וכן דעת האור לציון (ח"ב עמ' רצ) שמכיון שתפילת הנץ כותיקין היא רק מצוה מן המובחר תיקון חצות עדיף ממנה. ולעצם השאלה שלנו נראה שמעלת תפילה בנץ קודמת לסליחות, שתפילה בנץ יש לה מקור מן הש"ס ויש פוסקים הכותבים שאם רגיל להתפלל בנץ עדיף שיתפלל בנץ ביחידות מאשר לאחר מכן במנין. ויש עוד שכתבו שאם איחר לתפילה והוצרך לדלג כדי לעמוד עם הציבור בנץ ידלג חלק מהתפילה כדי לעמוד עם הציבור בנץ, ולכן נראה שאם אכן הברירה היא או תפילה בנץ או סליחות עדיף שיתפלל בנץ. אולם  אם יכול לומר לאחר מכן סליחות בודאי שיעשה כן.   

 

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה

>