רדיו - 

שאלה: מה עדיף, תפילה בנץ או סליחות, דהיינו באופן שאם יאמר סליחות בשעות הבוקר יפספס התפילה בנץ?   

תשובה: הנה מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל כתב (חזון עובדיה ימים נוראים עמ' י) שתיקון חצות עדיף מסליחות והיינו טעמא כי תיקון חצות עיקר הוא יותר מן הסליחות כמבואר בברכ"י (סי' תקפא ס"ק ג) והביאו האחרונים. וכ"פ גם בכה"ח (סי' תקפא ס"ק ד). והנה מצינו מחלוקת האם תיקון חצות עדיף מנץ, ודעת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל שתיקון חצות עדיף מהנץ (ראה בילקוט יוסף מהדו' תשס"ד סי' א עמ' קצח ד"ה והנה), וכן דעת האור לציון (ח"ב עמ' רצ) שמכיון שתפילת הנץ כותיקין היא רק מצוה מן המובחר תיקון חצות עדיף ממנה. ולעצם השאלה שלנו נראה שמעלת תפילה בנץ קודמת לסליחות, שתפילה בנץ יש לה מקור מן הש"ס ויש פוסקים הכותבים שאם רגיל להתפלל בנץ עדיף שיתפלל בנץ ביחידות מאשר לאחר מכן במנין. ויש עוד שכתבו שאם איחר לתפילה והוצרך לדלג כדי לעמוד עם הציבור בנץ ידלג חלק מהתפילה כדי לעמוד עם הציבור בנץ, ולכן נראה שאם אכן הברירה היא או תפילה בנץ או סליחות עדיף שיתפלל בנץ. אולם  אם יכול לומר לאחר מכן סליחות בודאי שיעשה כן.   

 

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני