רדיו - 

כולנו רגילים להתחפש בפורים, מה באמת הסיבה לכך?

נהגו עם ישראל הקדושים להתחפש בימי הפורים וכמה טעמים לדבר:

האחד - להרבות דיצה וחדוה.

השני - לפי שהמן מזרעו של עשו ומרדכי מזרעו של יעקב, ועשו שנא את יעקב בגלל שלקח לו את הבגדי חמודות שהלך לקחת הברכות.

השלישי - העמלקים שבאו להילחם עם ישראל שינו לבושם.

הרביעי - לאביונים שמתביישים לפשוט יד לקבל צדקה.

החמישי - שעם ישראל חטאו בסעודתו של אחשוורוש זה היה מהשפה ולחוץ ולא באמת לכן אנו מתחפשים.

השישי - הוא לפי שכל הנס היה ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם וכאשר רצו לעשות ליהודים כן נעשה להם, והוא המן רצה לתלות את מרדכי בסוף הוא נתלה, רצו להרוג את היהודים בסוף הם נהרגו.

ועיין בספר ילקוט יוסף הל' פורים שהתיר להתפלל בתחפושת הגם שאין זה כבוד לעמוד כך בפני המלך, מ"מ כיון שכך הרגילות ללכת ביום זה מותר, ולכן צריך להיזהר לא לשכוח בעיקר תפילת מנחה.

 

 

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני