רדיו - 

קו ההלכה - מענה הלכתי, 24 שעות ביממה!

קו ההלכה הספרדי הארצי הינו קו הנותן מענה לכל שאלה בהלכה. קו זה פועל 24 שעות ביממה ברצף ע"י טובי מורי ההוראה הספרדים בארץ הפוסקים על פי פסקיו של מורינו ורבינו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל.

הקו מאויש בכ-120 רבנים (מכל רחבי הארץ) העונים בתורנות במשך כל שעות היום, ובהשתתפות בית ההוראה אפיקי מים של הרה"ג משה פנירי שליט"א.

מספר הטלפון: 3030* או  0737-860-860 

מענה לשלום בית וחינוך ילדים

ע"י יועצים מומחים מטעם ארגון ביתנו החדש שע"י הרב אבנר קוואס שליט"א. המענה ניתן בין השעות 21:00-23:00 שלוחה 2

שיעורים מאת טובי המרצים

פרשת השבוע, הלכה, אגדה ומוסר, דף יומי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Como casherizar la vajilla para Pesaj?

Hay dos formas que nos permiten casherizar ciertos utensilios de Jametz, para ser utilizados en Pesaj: HAGALA O LIBUN.

Si la forma de utilización de un utensilio fue con agua hirviendo, entonces la forma de volverlo apto para Pesaj será introducirlo en agua hirviendo (hagala). Todo esto se debe a que de la misma manera en que un utensilio absorbe una sustancia, la despide. Así como absorbió Jametz , lo despide.

Los utensilios que fueron usados directamente sobre el fuego, se casherizan quemándolos al rojo vivo en todas sus partes (libun).

HAGAALAH: La vajilla a utilizar debe ser especial para Pesaj. En caso de no poder comprar utensilios nuevos, podrán utilizarse los de Jametz haciéndoles Hagaalah (inmersión en agua hirviendo o Libún (quemado). 

Condiciones para casherizar utensillos para Pesaj con ¨Hagala¨:

  • Los utensillos deben estar estrictamente limpios, en todas las ranuras y uniones, ya que la hagala sirve para extraer el jametz absorvido, y no el jametz que se ve a la vista.
  • La hagala sirve para casherizar utensillos de metal, madera, y piedra. Los de loza y porcelana no es posible casherizarlos, y se deben guardar en los dias de pesaj.
  • Vajilla de vidrio para sefaradim(vasos, platos, bandejas, pirex, durlex, etc): según la opinión del Shuljan Haruj: son aptos para pesaj sin ningun proceso de casherizacion especial, simplemente se debe lavarlos bien, ya que son lisos y no absorven.
  • Segun la opinion del Rama (ashkenazim): los utensillos de vidrio no son posibles de casherizar ya que el vidrio se fabrica a base de arena, y se asemeja al barro (loza). Segun la costumbre ashkenazi no se deben usar utensilios de vidrio, que se usaron todo el año, en pesaj. 

 

 Procedimiento de la Hagala: 

  1. Se debe limpiar el recipiente muy bien, especialmente en el lugar de unión de la manija con el recipiente.
  2. Toda vajilla a la que se quiera hacer Hagalá, deberá dejarse sin usar 24 horas antes de la misma. 
  3. Se toma un recipiente kasher para Pesaj y se lo llena con agua colocándolo directamente sobre el fuego. Una vez que el agua hierve bien (cuando comienza a burbujear), se introduce la vajilla totalmente y se la deja allí un momento.
  4. El agua hirviendo debe tocar todos los costados del recipiente. Por lo tanto, si se introduce el recipiente con una pinza, debe luego cambiarse el lugar de sujeción e introducir la parte faltante en el agua.
  5. Se acostumbra después de haber hecho Hagaláal recipiente, enjuagarlo con agua fría.
  6. A un recipiente grande al que se quiera hacer Hagaláy no entra dentro de otro, debe procederse de la siguiente manera: Llenar el mismo con agua hirviendo, introduciendo luego una piedra o hierro bien caliente, para que de esa manera desborde el agua y cubra los bordes del mismo.

PROCESO DE LIBUN: Toda la vajilla que se utiliza directamente sobre el fuego (sin mediar líquido), p. ej. parrilla (para asar carne), bandeja para hornear, etc., es necesario hacerle un Libún para que sean Kasher Lepesaj; es decir que en este caso no sirve hacerle Hagaalá (inmersión en agua hirviendo), dado que la regla es de acuerdo a su uso, así debe ser el proceso para que sea Kasher.

El Libún consiste en quemar el recipiente con fuego en todas sus partes, hasta que quede al rojo vivo.

Los procesos de Hagala y Libun deben ser realizados en cualquier momento antes de Pésaj, pero no más tarde de la mañana que procede al comienzo de la festividad

Dice el Yesod Veshoresh haAboda: que la persona temerosa de Hashem debe poseer utensilios especiales para pesaj, y no usar los mismos que utiliza durante todo el año, ya que es difícil casherizar, aun con hagala, los agujeritos y grietas que tienen jametz. De todos modos, si son utensilios fáciles de limpiar, lisos, y sin grietas, no es necesario hacer Jumbra y se puede hacerles Hagala. Igualmente debemos ser expertos en todas las halajot de como casherizar con hágala o libun, o consultar con un Rabino,  ya que, se deben respetar muchísimos requisitos. Y la persona que posee utensilios especiales para Pesaj, será bendecido.

 

Para consultas y comentarios: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה

>