רדיו - 

 תשובות שהשיב לשואליו מרן הראשון לציון והרה"ר לישראל נשיא הרבנות הראשית

הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א ככתבם וכלשונם

 

לכבוד היקר והנעלה, כש"ת ה"ה ר' נועם דוד כהן נ"י

שלום רב,

לשאלתו מי שמקפיד לאכול בכשרות מהדרין, האם מוצרים שאין בהם חששות הרבה, כגון לחם ומוצרי חלב, יכול לקנות בהשגחת רבנות רגילה, הנה מי שמקפיד לאכול מוצרים בהשגחה מהודרת, הנכון הוא שיקפיד בכל המוצרים, כי גם מוצרים שנראה שאין בהם הרבה חששות, אך בטכנולוגיה המתחדשת כיום בכל מוצר יש בו תרכובת שאין יודעים מה טיבה, ולכן טוב להקפיד לקנות כל מוצר בהשגחת הבד"צים המוכרים, אולם במדה ולא ניתן להשיג מוצרים אלא בהשגחת בד"ץ, יכול לקנות בהשגחת הרבנות גם למי שמקפיד לאכול בכשרות מהדרין. ובפרט בממתקים שבדרך כלל לא מצוי בהם תערובת איסור, בפרט במוצרים שאין בהם תערובת אבקת חלב.

ובמה ששאל האם נכון להחמיר בתשעה באב שלא לחגור חגורת עור או כיפת עור וכיוצא, הנה כל מה שאסרו זה נעילת הסנדל של עור, ודוקא לנעול סנדל עור אסור, ולכן מובא בספר חזון עובדיה שמותר לעמוד בט"ב על כרים וכסתות של עור להגן מפני הצינה וקושי הקרקע, כיון שאינו נועל אותם ברגליו, ואף הרמ"א שכתב ע"ז שהמחמיר תע"ב, הרדב"ז כתב שאין כאן בית מיחוש כלל, וכ"כ הפר"ח, ואף לדעת הרמ"א מה שמחמירים זה דוקא לדרוך על כרים של עור, אבל חגורה וכיפה גם לדעת הרמ"א אין להחמיר.

 

בברכת התורה, 

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא בית הדין הרבני הגדול

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני