רדיו - 

 תשובות שהשיב לשואליו מרן הראשון לציון והרה"ר לישראל נשיא בית הדין הרבני הגדול

הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א ככתבם וכלשונם

 

לכבוד

היקר והנעלה, כש"ת ה"ה נחמן נ"י

 

שלום רב,

 

לשאלתו אם מותר לקחת למקוה ילד מתחת לגיל שלוש יחד עם אביו, מבואר בספר ילקוט יוסף הלכות כיבוד אב ואם (פרק ה' סעיף מ"א) שאין לבן להתרחץ בבית המרחץ כשאביו רוחץ שם, או במקוה, ונכון והגון שאדם לא יתרחץ עם ילדיו הקטנים מגיל שמונה-תשע לערך, והכל לפי חריפות שכלו של הילד, וע"ש בהערה שהראשונים כתבו ב' טעמים לאיסור זה או משום חשש הרהור, או שהוא משום ביטול מורא. וע"ש הנ"מ בין הטעמים. ובמה שהארכנו שם, ומ"מ בילד שהוא קטן שאינו בר הבנה מותר להתרחץ עמו או לקחת אותו למקוה יחד. ובכל זה ראוי להחמיר ככל האפשר ואין צריך שילדים ילכו למקוה, כי במה חטאו. ובפרט שישראל ביישנים, ופעמים שהילדים יכולים לאבד כל בושה בהליכה למקוה, ויהיו עזי פנים כלפי מבוגרים, כי עדיין שכלם לא יכיל להבין זאת.

 

בברכת התורה, 

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא בית הדין הרבני הגדול

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני