אין לך מקום בבית שלנו!!!

הרב מאיר מור

שלום בית - אין לך מקום בבית שלנו!!! הרב מאיר מור - 3262536
התחום של נוער בסיכון הוא אחד התחומים הקשים והכאובים שהחברה שלנו נאלצת להתמודד איתו, אבל בשל חוסר הידע מה עובר נער מתמודד, הרבה מההורים לא יודעים מה לעשות (ובצדק, אף אחד לא חשב שאצלו בבית השמור והאהוב, יגדל נער שימרוד בכל הערכים שינק וגדל עליהם מאז לידתו ועד היום הזה). לצערנו הרב, גם אנשים שאינם מבינים בתחום הנוער מתמודד עונים לפעמים על שאלות, שלכאורה הן נכונות, אבל לא למקרה הספציפי.

רק השבוע סיפרו לי על אבא שבנו החליף את צורת הלבוש וגידל שיער שונה, שהלך להתייעץ עם רבו (אין בכוונתי חלילה להקטין מגדלותו של הרב) מה לעשות עם בנו. לדבריו, הבן לא רוצה להקשיב ולהתנהל כפי ההנהגות המקובלות בבית חרדי, ואף עונה בחוצפה, וחוזר בשעות מאוחרות הביתה. ענה לו הרב: "אם כן תודיע לו חד משמעית שבבית שלכם חייב להתנהל לפי נהלי הבית ושאתם לא מסכימים לדרך חיים שבה הוא בחר. ואם הוא לא מקבל את הדרך הזו אין מקומו אצלכם ועליו לעזוב את הבית". ואכן, האב שבאמת הצטער לעשות זאת הודיע לבנו שיעזוב את הבית. והבן יצא לרחוב.

לכאורה אותו רב צדק, צריך לשים גבולות ולהתנהג כפי כללי הבית.

אבל מסתבר שאותו רב לא מבין בנוער מתמודד, מה הוא עובר, מהם שלבי הבגרות (ובעיקר בדורנו) ואיך צריך לנהוג עם אותם נערים ונערות. כי אין אפילו רב אחד בימינו שמבין ועובד עם נוער מתמודד שיאמר להורים לגרש ילד מהבית ולא משנה מה הסיבה.

 הרבי מסלונים מחבר ספר נתיבות שלום בספרו "נתיבי חינוך" שישנם שני סוגי חינוך. יש את החינוך הרגיל שכולם מכירים, ויש חינוך שמוגדר בדיעבד, חינוך לאלו שכבר לא מתאימה להם צורת החינוך הרגילה. ואם נטעה ונשתמש בשיטת החינוך הרגילה עם נוער מתמודד, אפשר לחטוא בנערים הללו ובמקום לקרבם, לרחקם. וכשהם מתרחקים מאד קשה לקרבם שוב. כמו שאמר הגאון הרב אשר וייס שליט"א- "יותר קל לקרב את אחינו החילונים מאשר לקרב נער או נערה שירדו מהדרך ולהעלותם לדרך הישר".

לכן כאן המקום לומר להורים שמתמודדים עם נערים או נערות כאלה, קודם כל יש לעצור לגמרי את הניסיונות לתקן אותם בהערות תוכחות ומוסרים, עד אשר תדעו ותתייעצו עם מי שבאמת מבין מהו סוג החינוך שמתאים לבית הפרטי שלכם ועד אז "שב ואל תעשה עדיף".    

הרב מאיר מור

יו"ר ארגון תובנות לומדים מהחיים.                  

יועץ בכיר ומרצה רב תחומי ומלווה הורים לנוער מתמודד.

לייעוץ והזמנת הרצאות 0504120536.         


תגובות