סיפור קטן לשבת - פרשת ניצבים וילך - צפיה

סיפור קטן לשבת - פרשת ניצבים וילך 

הרב דוד חניה