מוסר מהפרשה עם הרב יוסף שושן - פרשת וילך - צפיה

מוסר מהפרשה עם הרב יוסף שושן שליט"א

פרשת וילך