פרשת תולדות תשפ"ד - קניית הבכורה של יעקב מעשו - הרב ברוך רוזנבלום


תגובות